ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Pontani, Anna, «Da Bisanzio all' Italia: a proposito di un libro recente » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 25 (1995), σσ. 83-123

2. Pontani, Anna, «I “Graeca” di Ciriaco d' Ancona . Con due disegni autografi inediti e una notizia su Cristoforo da Rieti (Fig. 1-7)» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 24 (1994), σσ. 37-148

3. Pontani, Anna, «Allesandro e il suo impero nelle comparationes (III 8) di Giorgio Trapezunzio: L' ellenismo come praeparatio evangelica » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 22 (1992), σσ. 148-173