ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gasset, José Ortega y, «Ὁ πόλεμος καὶ ἡ πολιτικὴ ἀδράνεια » , Εὐθύνη, 232 (1991), σσ. 204-205

2. Gasset, José Ortega y, «Μελέτη τοῦ ἔρωτα » , Εὐθύνη, 53 (1976), σσ. 271-274

3. Gasset, José Ortega y, «Ἡ ἀποκάλυψη τῆς τέχνης » , Εὐθύνη, 29 (1974), σσ. 248-249

4. Gasset, José Ortega y, «Ὁ θάνατος ὡς δημιουργία » , Εὐθύνη, 20 (1973), σσ. 407-408

5. Gasset, José Ortega y, «Ἀποστολὴ τοῦ Πανεπιστημίου » , Εὐθύνη, 17 (1973), σσ. 194-200

6. Gasset, José Ortega y, «Κοινωνικοποίηση τοῦ ἀνθρώπου » , Εὐθύνη, 5 (1972), σσ. 233-235

7. Gasset, José Ortega y, «Ἡ ἐξέγερση τῶν μαζῶν » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 243-244 (1972), σσ. 464-485

8. Gasset, José Ortega y, «Ποιὸς εἶναι ὁ Τρομοκράτης . Τὸ ψυχολογικὸ καὶ κοινωνικὸ πορτραῖτο του» , Ἐποπτεία, 113 (1970), σσ. 22-23