ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Σύμβαση καὶ ἀλήθεια.Περιπέτειες τῆς σύγχρονης ἐπιστημολογίας ἀπὸ τὴ θέση-Duhem στὴ μεθοδολογία τοῦ I. Lakatos, x.x., 302 σ.

2. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ ἀμηχανία τῆς καπιταλιστικῆς αὐταρέσκειας», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 21/5/2000, σσ. 6-7

3. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἀόρατη ἰδεολογία ἢ ἀφασία ἰδεῶν», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 7/1/2000, σσ. 10-11

4. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ὁ εὐτελισμὸς τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 5/3/2000, σσ. 22-23

5. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Μόνος ἀνάμεσα σ' ὅλους», Ἐλευθεροτυπία, 05/02/1999, σσ. 6-7

6. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ ὀλέθρια μακαριότητα τῶν ἴσων ἀποστάσεων», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 20/6/1999, σ. 4

7. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ποιούς ὠφέλησε ἡ ἐπινόηση τῆς “νεολαίας”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 28/11/1999, σ. 7

8. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Οἱ ἐθνικιστὲς γελωτοποιοί», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 4/4/1999, σσ. 4-5

9. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Τὸ 2000 καὶ ἡ ἄνθιση τῶν δεισιδαιμονιῶν», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 10/1/1999, σ. 10

10. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ποιά εἶναι τὰ ὅρια τῆς πρόβλεψης», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 26/9/1999, σ. 10

11. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ μανία τῆς “ἀπορροφητικότητας”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 3/5/1998, σ. 19

12. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ “φωτογράφιση” τοῦ καπιταλισμοῦ - καζίνου», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 1/11/1998, σ. 9

13. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Περιπλανήσεις καὶ ἐμμονές. Ἐπιστημολογικὲς διαδρομές: φιλοσοφία, ἱστορία, ἱστοριογραφία, Ἀθήνα, Νέα Σύνορα, 1997, 624 σ.

14. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Τὸ πρότυπο τοῦ κατευνασμοῦ», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 23/11/1997, σσ. 38-39

15. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Πολιτικὴ σημαίνει πόλεμος», Τὰ Νέα, 23/11/1995, σ. 10

16. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἀπάντηση στὸν κ. Γ. Παπαμιχαήλ » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 321-322

17. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἔθνος, κράτος, ἐθνότητα: σχόλια σὲ μιὰ “δυτικὴ” μυθολογία » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 101-113

18. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Νίκος Πουλαντζᾶς: Πρώιμες φιλοσοφικὲς προσεγγίσεις τοῦ δικαίου», Δωδώνη, 20(1991) , σσ. 77-88

19. Κριμπᾶς, Κώστας Β., Νικολακόπουλος, Παντελῆς, Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μαρκῆς, Δημήτριος Κ., Παπαστάμου, Σ., «Συζήτηση γιὰ τὴν ἔννοια τῆς “ἐπιστημονικότητας” » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σσ. 209-269

20. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Πολιτικὸς σκεπτικισμός. Ὁ μύθος τοῦ θεμελίου, Ἀθήνα, Ὀδυσσέας, 1991, 303 σ.

21. Κριμπᾶς, Κώστας Β., Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Νικολακόπουλος, Παντελῆς, Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μαρκῆς, Δημήτριος Κ., Παπαστάμου, Σ., «Συζήτηση γιὰ τὴν ἔννοια τῆς “ἐπιστημονικότητας” » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σσ. 211-269

22. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Εἰς τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴν “ἰδιώτης” σημαίνει “βλάξ”», Ἐπικαιρότητα, 7/5/1990, σ. 9

23. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «“Moderno, postmoderno. Sogetto, tempo, sapere nella società attuale”. A cura di Giovanni Mari. Milano, Feltrinelli, 1987 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 209-211

24. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Πολιτικὲς θεολογίες καὶ πραγματισμός: ἡ σκεπτικιστικὴ ἀποδιάρθρωση τῶν θεμελίων » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 88-244

25. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «“Ἀνθρωπισμὸς” χωρὶς… ἀνθρώπους», Ἐπικαιρότητα, 29/1/1990, σ. 9

26. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ν. Πουλαντζᾶς: πρώιμες φιλοσοφικὲς προσεγγίσεις τοῦ δικαίου » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 3 (1990), σσ. 59-76

27. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Βέλτσος Γιῶργος, “Ἡ διαμάχη - Κείμενα γιὰ τὴ νεοτερικότητα”, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 211-213

28. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « A critical consideration of the lakatosian concepts: “Mature” and “Immature” science», στό: Imre Lakatos and the Theories of Scientific Change, Kluwer Academic Publishers, 1989, σσ. 203-214

29. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἔργο τῆς Rosa Luxemburg», Δωδώνη, 18(1989) , σσ. 171-190

30. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Gramsci: Ἐπιστήμη-τεχνική-φιλοσοφία», στό: Πρακτικά, Antonio Gramsci. Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του, Ἰωάννινα, 1988, σσ. 33-42

31. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἐπιστήμη - Τεχνική - Φιλοσοφία», Δωδώνη, 35(1988) , σσ. 23-42

32. « Οἱ ἐπιστῆμες στὴν κοινωνία», στό: Δωδώνη, Kluwer Academic Publishers, 1989

33. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Σύμβαση καὶ ἀλήθεια. Περιπέτειες τῆς σύγχρονης ἐπιστημολογίας ἀπὸ τὴ θέση Duhem ἕως τὴ μεθοδολογία τοῦ I. Lakatos, Ἀθήνα, Παπαζήση, 1988, 301 σ.

34. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « Συνέχεια καὶ ἀσυνέχεια στὶς ἐπιστῆμες», στό: Οἱ ἐπιστῆμες στὴν κοινωνία, Ἀθήνα, Gutenberg, 1988, σσ. 63-88

35. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Νοῦτσος, Χαράλαμπος Χρ., Παπαδημητρίου, Εὐθύμης, Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Πρακτικά , Antonio Gramsci. Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του, 18-19/05/1987, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1988, 52 σ.

36. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « Ὀρὲμ (Oresme), Νικὸλ ντ'», στό: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Η΄, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σσ. 17-18

37. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Οἱ ἐπιστῆμες στὴν κοινωνία , Ἀθήνα, Gutenberg, 1988

38. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « Ἡ ἀπόλαυση τῆς ἀπραγίας», στό: Τηλεόραση καὶ ἐπι-κοινωνία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητὴς, 1988, σσ. 41-72

39. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Ὑπόμνημα. Βιογραφικὸ σημείωμα - σπουδές - ἐρευνητικὴ καὶ διδακτικὴ δραστηριότητα - δημοσιεύσεις, Ἰωάννινα, 1988, 60 σ.

40. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ ἑνότητα ἐπιστήμης - τέχνης κατὰ τὴν Ἀναγέννηση: ἀναθεώρηση μιᾶς παραδοσιακῆς ἱστοριογραφικῆς προοπτικῆς » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 69 (1988), σσ. 177-224

41. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἀντόνιο Γκράμσι: Ἐπιστήμη - Τεχνική - Φιλοσοφία » , Ἀντί, 347 (1987), σσ. 40-43

42. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Da Ferguson a Kant: Un dialogo sulla morale, il progresso, e la storia», Δωδώνη, 16(1987) , σσ. 59-85

43. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Metaphysique Mécaniste - Matérialiste et empirisme scientifique chez Hobbes: Étude d' une explication astronomique. [Ἑλλην. Περίληψη]», Δωδώνη, 3(1986) , σ. 47

44. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Μαρξιστικὴ ἱστοριογραφία τῆς ἐπιστήμης: Προβλήματα καὶ προοπτικές » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 62 (1986), σσ. 45-66

45. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Métaphysique mécaniste - Matérialiste et empirisme scientifique chez Hobbes: Étude d' une explication astronomique», Δωδώνη, 15(1986) , σσ. 25-47

46. Κάλφας, Βασίλης, Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « Conceptions préscientifiques de la casualité», στό: Determinism in Physics, Ἀθήνα, Gutenberg, 1985, σσ. 33-50

47. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ ἐπίδραση τοῦ μεσαιωνικοῦ νομιναλισμοῦ καὶ τῆς ἀναγεννησιακῆς φυσικῆς φιλοσοφίας στὴ διαμόρφωση τῆς νεώτερης μηχανιστικῆς ἐπιστήμης», Δωδώνη, 14(1985) , σσ. 87-111

48. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Φυσικαλισμὸς καὶ ὑλισμός: Ἡ ἐξέλιξη ὁρισμένων ἰδεῶν στὸ πλαίσιο τῆς νεοθετικιστικῆς φιλοσοφίας » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 52 (1984), σσ. 15-56

49. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Jones Howard, “Pierre Gassendi 1592-1655: An Intellectual Biography”, Nieuwkoop, B. De Graaf, 1981. Un vol. de 320 p. » , Revue d' Histoire Littéraire de la France, 3 (1984), σσ. 600-603

50. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, L' epistemologie de Hobbes: Materialisme et conventionnalisme positiviste après 1650, Paris, 1982, 845 σ.

51. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «À la suite de F. A. Yates: Débats sur le rôle de la tradition hermétiste dans la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles » , Revue de synthése, 5, 105 (1982), σσ. 53-65

52. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Οἱ φιλοσοφικὲς θεωρίες τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας . Τόμας Χόμπς καὶ Τζὼν Λόκ» , Ὁ Πολίτης, 45 (1981), σσ. 46-57

53. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Τὸ πρόβλημα τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας στὶς θεωρίες τοῦ φυσικοῦ δικαίου καὶ στὴ νεώτερη φιλελεύθερη φιλοσοφία: Hobbes, Locke, Kant » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 39-40 (1980), σσ. 414-432

54. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Kant: Politica, storia e scienza nella formazione dell' universo filosofico moderno, τ. Α΄+Β', Firenze, 1978-1979, 915 σ.