ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Σύμβαση καὶ ἀλήθεια.Περιπέτειες τῆς σύγχρονης ἐπιστημολογίας ἀπὸ τὴ θέση-Duhem στὴ μεθοδολογία τοῦ I. Lakatos, x.x., 302 σ.

2. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ὁ εὐτελισμὸς τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 5/3/2000, σσ. 22-23

3. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ ἀμηχανία τῆς καπιταλιστικῆς αὐταρέσκειας», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 21/5/2000, σσ. 6-7

4. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἀόρατη ἰδεολογία ἢ ἀφασία ἰδεῶν», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 7/1/2000, σσ. 10-11

5. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Μόνος ἀνάμεσα σ' ὅλους», Ἐλευθεροτυπία, 05/02/1999, σσ. 6-7

6. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ ὀλέθρια μακαριότητα τῶν ἴσων ἀποστάσεων», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 20/6/1999, σ. 4

7. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ποιούς ὠφέλησε ἡ ἐπινόηση τῆς “νεολαίας”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 28/11/1999, σ. 7

8. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Οἱ ἐθνικιστὲς γελωτοποιοί», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 4/4/1999, σσ. 4-5

9. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Τὸ 2000 καὶ ἡ ἄνθιση τῶν δεισιδαιμονιῶν», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 10/1/1999, σ. 10

10. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ποιά εἶναι τὰ ὅρια τῆς πρόβλεψης», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 26/9/1999, σ. 10

11. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ “φωτογράφιση” τοῦ καπιταλισμοῦ - καζίνου», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 1/11/1998, σ. 9

12. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ μανία τῆς “ἀπορροφητικότητας”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 3/5/1998, σ. 19

13. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Τὸ πρότυπο τοῦ κατευνασμοῦ», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 23/11/1997, σσ. 38-39

14. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Περιπλανήσεις καὶ ἐμμονές. Ἐπιστημολογικὲς διαδρομές: φιλοσοφία, ἱστορία, ἱστοριογραφία, Ἀθήνα, Νέα Σύνορα, 1997, 624 σ.

15. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Πολιτικὴ σημαίνει πόλεμος», Τὰ Νέα, 23/11/1995, σ. 10

16. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἔθνος, κράτος, ἐθνότητα: σχόλια σὲ μιὰ “δυτικὴ” μυθολογία » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 101-113

17. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἀπάντηση στὸν κ. Γ. Παπαμιχαήλ » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 321-322

18. Κριμπᾶς, Κώστας Β., Νικολακόπουλος, Παντελῆς, Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μαρκῆς, Δημήτριος Κ., Παπαστάμου, Σ., «Συζήτηση γιὰ τὴν ἔννοια τῆς “ἐπιστημονικότητας” » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σσ. 209-269

19. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Πολιτικὸς σκεπτικισμός. Ὁ μύθος τοῦ θεμελίου, Ἀθήνα, Ὀδυσσέας, 1991, 303 σ.

20. Κριμπᾶς, Κώστας Β., Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Νικολακόπουλος, Παντελῆς, Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μαρκῆς, Δημήτριος Κ., Παπαστάμου, Σ., «Συζήτηση γιὰ τὴν ἔννοια τῆς “ἐπιστημονικότητας” » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σσ. 211-269

21. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Νίκος Πουλαντζᾶς: Πρώιμες φιλοσοφικὲς προσεγγίσεις τοῦ δικαίου», Δωδώνη, 20(1991) , σσ. 77-88

22. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «“Ἀνθρωπισμὸς” χωρὶς… ἀνθρώπους», Ἐπικαιρότητα, 29/1/1990, σ. 9

23. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ν. Πουλαντζᾶς: πρώιμες φιλοσοφικὲς προσεγγίσεις τοῦ δικαίου » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 3 (1990), σσ. 59-76

24. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Βέλτσος Γιῶργος, “Ἡ διαμάχη - Κείμενα γιὰ τὴ νεοτερικότητα”, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 211-213

25. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Εἰς τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴν “ἰδιώτης” σημαίνει “βλάξ”», Ἐπικαιρότητα, 7/5/1990, σ. 9

26. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «“Moderno, postmoderno. Sogetto, tempo, sapere nella società attuale”. A cura di Giovanni Mari. Milano, Feltrinelli, 1987 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 209-211

27. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Πολιτικὲς θεολογίες καὶ πραγματισμός: ἡ σκεπτικιστικὴ ἀποδιάρθρωση τῶν θεμελίων » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 88-244

28. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « A critical consideration of the lakatosian concepts: “Mature” and “Immature” science», στό: Imre Lakatos and the Theories of Scientific Change, Kluwer Academic Publishers, 1989, σσ. 203-214

29. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἔργο τῆς Rosa Luxemburg», Δωδώνη, 18(1989) , σσ. 171-190

30. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Οἱ ἐπιστῆμες στὴν κοινωνία , Ἀθήνα, Gutenberg, 1988

31. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « Ἡ ἀπόλαυση τῆς ἀπραγίας», στό: Τηλεόραση καὶ ἐπι-κοινωνία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητὴς, 1988, σσ. 41-72

32. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Ὑπόμνημα. Βιογραφικὸ σημείωμα - σπουδές - ἐρευνητικὴ καὶ διδακτικὴ δραστηριότητα - δημοσιεύσεις, Ἰωάννινα, 1988, 60 σ.

33. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ ἑνότητα ἐπιστήμης - τέχνης κατὰ τὴν Ἀναγέννηση: ἀναθεώρηση μιᾶς παραδοσιακῆς ἱστοριογραφικῆς προοπτικῆς » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 69 (1988), σσ. 177-224

34. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Gramsci: Ἐπιστήμη-τεχνική-φιλοσοφία», στό: Πρακτικά, Antonio Gramsci. Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του, Ἰωάννινα, 1988, σσ. 33-42

35. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἐπιστήμη - Τεχνική - Φιλοσοφία», Δωδώνη, 35(1988) , σσ. 23-42

36. « Οἱ ἐπιστῆμες στὴν κοινωνία», στό: Δωδώνη, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητὴς, 1988

37. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Σύμβαση καὶ ἀλήθεια. Περιπέτειες τῆς σύγχρονης ἐπιστημολογίας ἀπὸ τὴ θέση Duhem ἕως τὴ μεθοδολογία τοῦ I. Lakatos, Ἀθήνα, Παπαζήση, 1988, 301 σ.

38. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « Συνέχεια καὶ ἀσυνέχεια στὶς ἐπιστῆμες», στό: Οἱ ἐπιστῆμες στὴν κοινωνία, Ἀθήνα, Gutenberg, 1988, σσ. 63-88

39. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Νοῦτσος, Χαράλαμπος Χρ., Παπαδημητρίου, Εὐθύμης, Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Πρακτικά , Antonio Gramsci. Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του, 18-19/05/1987, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1988, 52 σ.

40. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « Ὀρὲμ (Oresme), Νικὸλ ντ'», στό: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Η΄, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σσ. 17-18

41. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Da Ferguson a Kant: Un dialogo sulla morale, il progresso, e la storia», Δωδώνη, 16(1987) , σσ. 59-85

42. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἀντόνιο Γκράμσι: Ἐπιστήμη - Τεχνική - Φιλοσοφία » , Ἀντί, 347 (1987), σσ. 40-43

43. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Métaphysique mécaniste - Matérialiste et empirisme scientifique chez Hobbes: Étude d' une explication astronomique», Δωδώνη, 15(1986) , σσ. 25-47

44. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Metaphysique Mécaniste - Matérialiste et empirisme scientifique chez Hobbes: Étude d' une explication astronomique. [Ἑλλην. Περίληψη]», Δωδώνη, 3(1986) , σ. 47

45. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Μαρξιστικὴ ἱστοριογραφία τῆς ἐπιστήμης: Προβλήματα καὶ προοπτικές » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 62 (1986), σσ. 45-66

46. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἡ ἐπίδραση τοῦ μεσαιωνικοῦ νομιναλισμοῦ καὶ τῆς ἀναγεννησιακῆς φυσικῆς φιλοσοφίας στὴ διαμόρφωση τῆς νεώτερης μηχανιστικῆς ἐπιστήμης», Δωδώνη, 14(1985) , σσ. 87-111

47. Κάλφας, Βασίλης, Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « Conceptions préscientifiques de la casualité», στό: Determinism in Physics, Ἀθήνα, Gutenberg, 1985, σσ. 33-50

48. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Φυσικαλισμὸς καὶ ὑλισμός: Ἡ ἐξέλιξη ὁρισμένων ἰδεῶν στὸ πλαίσιο τῆς νεοθετικιστικῆς φιλοσοφίας » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 52 (1984), σσ. 15-56

49. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Jones Howard, “Pierre Gassendi 1592-1655: An Intellectual Biography”, Nieuwkoop, B. De Graaf, 1981. Un vol. de 320 p. » , Revue d' Histoire Littéraire de la France, 3 (1984), σσ. 600-603

50. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «À la suite de F. A. Yates: Débats sur le rôle de la tradition hermétiste dans la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles » , Revue de synthése, 5, 105 (1982), σσ. 53-65

51. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, L' epistemologie de Hobbes: Materialisme et conventionnalisme positiviste après 1650, Paris, 1982, 845 σ.

52. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Οἱ φιλοσοφικὲς θεωρίες τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας . Τόμας Χόμπς καὶ Τζὼν Λόκ» , Ὁ Πολίτης, 45 (1981), σσ. 46-57

53. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Τὸ πρόβλημα τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας στὶς θεωρίες τοῦ φυσικοῦ δικαίου καὶ στὴ νεώτερη φιλελεύθερη φιλοσοφία: Hobbes, Locke, Kant » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 39-40 (1980), σσ. 414-432

54. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, Kant: Politica, storia e scienza nella formazione dell' universo filosofico moderno, τ. Α΄+Β', Firenze, 1978-1979, 915 σ.