ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Posner, W. M., Juschrewitsch, A. P., « Λάιμπνιτς», στό: Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα, Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., σσ. 26-39

2. Posner, W. M., Juschrewitsch, A. P., « Βολταῖρος», στό: Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα, Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., σσ. 77-85

3. Posner, W. M., Juschrewitsch, A. P., « Γ. Μπέρκλεϋ», στό: Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα, Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., σσ. 69-75

4. Posner, W. M., Juschrewitsch, A. P., « Ντ' Ἀλαμπέρ», στό: Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα, Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., σσ. 42-45

5. Posner, W. M., Juschrewitsch, A. P., « Χέγκελ Γ.», στό: Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα, Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., σσ. 87-102

6. Posner, W. M., Juschrewitsch, A. P., « Βάκων», στό: Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα, Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., σσ. 62-75

7. Posner, W. M., Juschrewitsch, A. P., « Μπροῦνο Τζ.», στό: Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα, Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., σσ. 54-59