ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Polansky, Roland, Carpenter, Michelle, «Locating justice through process of elimination in Plato's “Republic” » , Σκέψις - Skepsis, 9 (1998), σσ. 41-54

2. Πολίτης, Νικόλαος Γ., Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Anton, John P., Polansky, Roland, Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Παπαδῆς, Δημήτρης Ι., Μπουρατίνος, Αἰμίλιος, Olshewsky, Thomas M., Stanley, Richard F., Cherbakova - Castle, Lilia, Viner, Leigh, Westra, Laura, Πρακτικὰ Η΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Τόμος Γ΄), 04-14/07/1996, 1997, 248 σ.

3. Polansky, Roland, Viner, Leigh, «Argumentation about natural human desire in Plato's “republic”», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 134-153

4. Polansky, Roland, Viner, Leigh, «Τὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φυσικὴ ἐπιθυμία στὴν “Πολιτεία” τοῦ Πλάτωνος», στό: Πρακτικὰ Η΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Τόμος Γ΄), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 126-154

5. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Polansky, Roland, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Καρασμάνης, Βασίλης, Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Cherbakova - Castle, Lilia, Viner, Leigh, Westra, Laura, Bowe, Geoff., Schulze, Werner, Poulakos, John, Arends, Frederik, Havlicek, Ales, Lisi, Francisco L., Stalley, R. F., Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy , Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), 04-14/07/1996, Athens, 1997, 246 σ.

6. Polansky, Roland, «Money and economic development in John Locke's “Second treatise of goverment” » , Σκέψις - Skepsis, 1 (1990), σσ. 189-199

7. Polansky, Roland, «Professor Vlasto's analysis of Socratic elenchus » , Oxford Studies in Ancient Philosophy, 3 (1985), σσ. 247-259