ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gonzalez, Francisco J., «Conversing about virtue every day. Socratic communication as end, not means», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 46-56

2. Reedy, Jeremiah, Yamakawa, Hideya, Tarrant, Harold, Καλιμτζῆς, Κώστας, Poulakos, John, Beattie, Alastair, Hitchcock, David, Pietarinen, Juhani, Hoffman, David C., Afonasin, Eugene V., Bennett, Beth S., Gonzalez, Francisco J., Hartnett, Richard, Mifsud, Mari - Lee, Nevvajai, Igor, Sullivan, Patricia, Theodorou, Stephanie, Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy , Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), 18-25/08/2001, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2002, σ. 215