ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Robinson, Thomas M., Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, Purtill, Richard, Lafrance, Y., Chang-Un, Kwon, Casertano, Giovanni, Boger, George, Scolnicov, Samuel, Mouraviev, S. N., Baltzly, Dirk, Barker, Evelyn M., Goldberg, David W., Perelmuter, Ze 'ev, Roman, Ramon, Proceedings of the Seventh International Conference on Greek Philosophy , Ἡ Φιλοσοφία τοῦ Λόγου - The Philosophy of Logos (Vol. I), 20-27/08/1995, Athens, 1996, 208 σ.

2. Goldberg, David W., «The power of logos», στό: Proceedings of the Seventh International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Φιλοσοφία τοῦ Λόγου - The Philosophy of Logos (Vol. I), Σάμος - Πάτμος, 1996, σσ. 110-119