ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Τερέζης, Χρῆστος, Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Θανασᾶς, Παναγιώτης, Glucker, John, Βερτουδάκης, Βασίλειος, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Τσάλλα, Ἑλένη, Yamakawa, Hideya, Καλιμτζῆς, Κώστας, Φιλιππούσης, Γιάννης, Junker, Kirk W., Shah, Hemant, Beattie, Alastair, Ayotte, Kevin, Pavlović, Dragan, Salam, Rashidah A., Svetlov, R. V., Τσουραμάνη, Εὐαγγελία, Τσόλης, Θεόδωρος Λ., Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), 20-26/08/1999, Athens, Ἰωνία, 2000, 263 σ.

2. Pavlović, Dragan, «The human in aesthetics. A defence of a forgotten idea», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), Λέσβος, 2000, σσ. 97-101