ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Reedy, Jeremiah, Yamakawa, Hideya, Tarrant, Harold, Καλιμτζῆς, Κώστας, Poulakos, John, Beattie, Alastair, Hitchcock, David, Pietarinen, Juhani, Hoffman, David C., Afonasin, Eugene V., Bennett, Beth S., Gonzalez, Francisco J., Hartnett, Richard, Mifsud, Mari - Lee, Nevvajai, Igor, Sullivan, Patricia, Theodorou, Stephanie, Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy , Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), 18-25/08/2001, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2002, σ. 215

2. Pietarinen, Juhani, «Ethical aspects of communication technology», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 128-137

3. Τερέζης, Χρῆστος, Anton, John P., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Γεωργόπουλος, Νένος Α., Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ., Ausland, Hayden W., Goodyear, Dwight, Talisse, Robert B., Hahn, Susan, Luz, Menahem, Πολυχρονοπούλου, Καλομοίρα, Μανωλοπούλου, Χρυσή, Yan, K. T., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Cherbakova - Castle, Lilia, Poulakos, John, Pietarinen, Juhani, Sutton, Tiffany, Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), 20-26/08/1999, Athens, Ionia, 2000, 256 σ.

4. Pietarinen, Juhani, «Virtuous art journalism », στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), Λέσβος, 2000, σσ. 108-116

5. Pietarinen, Juhani, «Plato and biodiversity», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 138-145

6. Anton, John P., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Zistakis, Aleksandar, Gericke, John, Blakeley, Donald, Lee, Keekok, Westra, Laura, Bowe, Geoff., Fox, Warwick, Gunderson, Martin, Loizou, Andros, Wilkinson, Lisa, Pietarinen, Juhani, Τσόλης, Θεόδωρος Λ., Crabbé, Philippe, Kuwako, Toshio, Shearman, Richard, Voss, Deborah, Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), 23-28/08/1998, Ἰωνία, 1999, 255 σ.