ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Reedy, Jeremiah, Frede, Michael, Luz, Menahem, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Παπαθανασίου, Μάρω Κ., Fortunoff, David, Michelsen, J. M., Kusayama, Kyoko, Lautner, Peter, Μήτσης, Φίλιππος, Blakeley, Donald, Hahm, David E., Stephens, William, Rocca, Julius, Ledbetter, Grace, Placido, Domingo, Preus, Peter, Shields, Christopher, Ward, Julie K., Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy , Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), 22-30/08/1992, Athens, 1994, 247 σ.

2. Preus, Peter, «Epicurus: The most modern among the Ancients», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), Rhodes - Lindos, 1994, σσ. 182-186