ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Goutorov, Vladimir A., «On the problem of unity of Plato's political philosophy», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. ΙI), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 72-84

2. Πολίτης, Νικόλαος Γ., Boger, George, Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Byun-Seok, Son, Tejera, Victorino, Καλιμτζῆς, Κώστας, Φιλιππούσης, Γιάννης, Wubnig, J., Adams, Madonna R., Bouratinos, E., Fendt, Gene, Goutorov, Vladimir A., Kutash, Emilie F., Menahem, Luz, Parry, Richard D., Sampath, Rai, Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy , Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. ΙI), 04-14/07/1996, Athens, 1997, 246 σ.