ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Τσιαντῆς, Γεώργιος Ι., Yonezawa, Shigeru, Wubnig, J., Arends, Frederik, Beattie, Alastair, Deretic, Irina, Φραγκουλοπούλου, Δέσποινα, Gruet, Brice, Larivée, Annie, Renaud, François, Roth, Adam D., Sorgner, Stefan Lorenz, Van der Schoot, Albert, Vorwerk, Matthias, Walton, Richard, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy , Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II), 2-8/08/2002, Athens, Ionia, 2003, 268 σ.

2. Gruet, Brice, «Cosmos, city and enviroment», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II), Σάμος, 2003, σσ. 70-79