ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Poulakos, John, «Plato on competition», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 277-282

2. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Reedy, Jeremiah, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Tarrant, Harold, Καλιμτζῆς, Κώστας, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Πατσιώτη, Ἰωάννα, Καραβάκου, Βασιλική, Ζαχαρίου, Παναγιώτης, Lee, Keekok, Westra, Laura, Tagore, Rabindranath, Poulakos, John, Ladikos, Anastasios, Ποττάκη, Ἰφιγένεια, Renaud, François, Ἀρβανιτόπουλος, Μιχάλης, Gaffney, Paul, Hardy, Jörg H., Hitchcock, David, Kalan, Valentin, Kuisma, Olva, Maryon, Jerome, Northwood, Heidi M., Sheridan, Heather, Stocker, Barry, Wilkinson, Lisa, Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy , Vol. I, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), 27/06-04/07/2004, Athens, 2005, 416 σ.

3. Reedy, Jeremiah, Yamakawa, Hideya, Tarrant, Harold, Καλιμτζῆς, Κώστας, Poulakos, John, Beattie, Alastair, Hitchcock, David, Pietarinen, Juhani, Hoffman, David C., Afonasin, Eugene V., Bennett, Beth S., Gonzalez, Francisco J., Hartnett, Richard, Mifsud, Mari - Lee, Nevvajai, Igor, Sullivan, Patricia, Theodorou, Stephanie, Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy , Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), 18-25/08/2001, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2002, σ. 215

4. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Σταβέλας, Ἀπόστολος Νικ., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Μανωλέα, Χριστίνα-Παναγιώτα, Robinson, Thomas M., Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, Στυλιανοῦ, Ἀριστοτέλης Ι., Βερτουδάκης, Βασίλειος, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Σίνου, Χριστίνα, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Ποττάκης, Γιάννης Α., Τσιαντῆς, Γεώργιος Ι., Ἀποστολάκης, Κώστας Ε., Poulakos, John, Poulakos, Takis, Κασωτάκη-Γατοπούλου, Ἀργυρώ, Δέκατο Τρίτο Διεθνὲς Συνέδριο Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία, 18-25/08/2001, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2002, 304 σ.

5. Poulakos, John, «The rhetoric of praise and the constitution of identity», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 138-153

6. Poulakos, John, «Ἡ ρητορικὴ θεωρία τοῦ Ἀριστοτέλη», στό: Δέκατο Τρίτο Διεθνὲς Συνέδριο Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία, Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 175-190

7. Poulakos, John, «Protagoras and Plato in «Thaetetus» and «Protagoras»», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 126-132

8. Ἀναστασοπούλου-Καπογιάννη, Θεώνη, Robinson, Thomas M., Wilcox, Joel, Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Ausland, Hayden W., Luz, Menahem, Waugh, Joanne, Zistakis, Aleksandar, Casertano, Giovanni, Sullivan, Thomas D., Schulze, Werner, Poulakos, John, Chitwood, Ava, Ferreira, Fernamdo, Foti, Veronique, Halpin, Marcy L., Heinemann, Gottfried, Μιρμικλῆς, Γεώργιος Κ., Welch, John R., Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol II), 20-27/08/2000, Athens, Ionia, 2001, 248 σ.

9. Τερέζης, Χρῆστος, Anton, John P., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Γεωργόπουλος, Νένος Α., Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ., Ausland, Hayden W., Goodyear, Dwight, Talisse, Robert B., Hahn, Susan, Luz, Menahem, Πολυχρονοπούλου, Καλομοίρα, Μανωλοπούλου, Χρυσή, Yan, K. T., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Cherbakova - Castle, Lilia, Poulakos, John, Pietarinen, Juhani, Sutton, Tiffany, Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), 20-26/08/1999, Athens, Ionia, 2000, 256 σ.

10. Poulakos, John, «Phetoric as a link between Plato's politics and aesthetics», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), Λέσβος, 2000, σσ. 117-125

11. Ausland, Hayden W., Yamakawa, Hideya, Casertano, Giovanni, Gericke, John, Maritz, Petrus J., Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Καλιμτζῆς, Κώστας, Φαναρᾶς, Βασίλειος, Ostenfeld, Eric Nis, Burgess, Scott, Craik, Elizabeth M., Gottlieb, Paula, Junker, Kirk W., Leach, Joan, Morales, Dario López, Novo, Elsa Garcia, Poulakos, John, Rocca, Julius, Shah, Hemant, Stella, Massimo, Lens-Tuero, Jesus, Von Staden, Heinrich, Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), 20-30/08/1997, Athens, 1998, 301 σ.

12. Poulakos, John, «Philosophy and medicine in Plato's “Symposium”», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 164-170

13. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Polansky, Roland, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Καρασμάνης, Βασίλης, Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Cherbakova - Castle, Lilia, Viner, Leigh, Westra, Laura, Bowe, Geoff., Schulze, Werner, Poulakos, John, Arends, Frederik, Havlicek, Ales, Lisi, Francisco L., Stalley, R. F., Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy , Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), 04-14/07/1996, Athens, 1997, 246 σ.

14. Poulakos, John, «Rhetoric and political leadership in Plato's “statesman”», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 154-161