ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ausland, Hayden W., Yamakawa, Hideya, Casertano, Giovanni, Gericke, John, Maritz, Petrus J., Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Καλιμτζῆς, Κώστας, Φαναρᾶς, Βασίλειος, Ostenfeld, Eric Nis, Burgess, Scott, Craik, Elizabeth M., Gottlieb, Paula, Junker, Kirk W., Leach, Joan, Morales, Dario López, Novo, Elsa Garcia, Poulakos, John, Rocca, Julius, Shah, Hemant, Stella, Massimo, Lens-Tuero, Jesus, Von Staden, Heinrich, Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), 20-30/08/1997, Athens, 1998, 301 σ.

2. Gottlieb, Paula, «Aristotle's ethics and medicine», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 81-85