ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gunderson, Martin, «Stoic principles and deep ecology», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 90-100

2. Anton, John P., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Zistakis, Aleksandar, Gericke, John, Blakeley, Donald, Lee, Keekok, Westra, Laura, Bowe, Geoff., Fox, Warwick, Gunderson, Martin, Loizou, Andros, Wilkinson, Lisa, Pietarinen, Juhani, Τσόλης, Θεόδωρος Λ., Crabbé, Philippe, Kuwako, Toshio, Shearman, Richard, Voss, Deborah, Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), 23-28/08/1998, Ἰωνία, 1999, 255 σ.

3. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Σάντας, Γεράσιμος-Ξενοφῶν, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Luz, Menahem, Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Yamakawa, Hideya, Miller, Alfred E., Miller, Maria G., Boger, George, Olshewsky, Thomas M., Helm, Robert M., Cherbakova - Castle, Lilia, Wubnig, J., Witchalls, James, Debru, Armelle, Fedorova, Olga, Gunderson, Martin, Newell, Henry, Schulze, Werner, Socie, Kathryn A., Tress, Daryl M., Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. I), 20-30/08/1997, Ἀθήνα, Ἰωνία, 1998, 299 σ.

4. Gunderson, Martin, «Stoicism, suicide and death», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. I), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 78-87