ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gendarme, René, «Ἐκπαίδευση καὶ ἀνάπτυξη . Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου “La Pauvreté des Nations”» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 15, 172-174 (1966), σσ. 464-472

2. Gendarme, René, «Ἐκπαίδευση καὶ ἀνάπτυξη . Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου “La Pauvreté des Nations”» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 15, 175-176 (1966), σσ. 604-613