ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Garabedjan, Agop, «Τὰ ἰδανικά: ἐλευθερία, ἰσότητα, ἀδελφοσύνη στὴν πολιτικὴ ἰδεολογία τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ καὶ τοῦ Βασὶλ Λέφσκι», στό: Πρακτικὰ Διαβαλκανικοῦ Συνεδρίου, Ρήγας Βελεστινλῆς. Ἡ διαβαλκανικὴ συνεργασία σήμερα, Θεσσαλονίκη, 1999, σσ. 127-132