ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Losurdo, Domenico, «Οὐτοπίες, ἰδεώδη καὶ πραγματικότητες», Ἐλευθεροτυπία, 17/11/2000, σ. 12

2. Losurdo, Domenico, «Ἡ αὐταπάτη τοῦ μαρασμοῦ τοῦ κράτους», Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 14/11/1999, σ. 22

3. Losurdo, Domenico, «Ἀπέτυχε ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση . Ἱστορικὸ ἑνὸς στερεότυπου» , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 45 (1990), σσ. 50-54