ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Τόζης, Γιάννης Ἀργ., «Ἡ φήμη τοῦ Ρήγα ἐν Ἀμερικῇ » , Ἀθηνᾶ, 58 (1954), σσ. 65-84

2. Τόζης, Γιάννης Ἀργ., «Συμβολὴ εἰς τὴν ἔρευναν περὶ Βελεστινλῆ τῇ 155ῃ ἐπετείῳ τοῦ μαρτυρίου του » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 143 (1954), σσ. 96-101

3. Τόζης, Γιάννης Ἀργ., «Συμβολὴ εἰς τὴν ἔρευναν περὶ Βελεστινλῆ τῇ 155ῃ ἐπετείῳ τοῦ μαρτυρίου του » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 143 (1951), σσ. 96-101

4. Τόζης, Γιάννης Ἀργ., «Ὁ Κοραῆς ἀφανὴς συνεργάτης γαλλικῆς ἐγκυκλοπαίδειας » , Νέα Ἑστία, 48, 561 (1950), σσ. 1493-1499