ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 262 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 241 ἕως 262

241. Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «Moutsopoulos Evangelos, “The Reality of Creation”, New York, Paragon House, 1991, 225 p.», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 503-510

242. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, «Moutsopoulos Evanghélos, “Poïésis et technè. Idées pour une philosophie de l' art”. 3 τόμοι, Ι. L' excellence de plus-être. II. Instauration et vibration. III. Evocations et resurgences. Montréal, Éd., Montmorency, 1994, 220, 240, 283 p. » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 39-40 (1999-2000), σσ. 214-216

243. Tschumi, Raymond, «Moutsopoulos Evanghélos, “Poiésis et Technè: Idées pour une philosophie del' art”, Montréal, Éd., Montmorency, 1994, 220 p., 240 p., 283 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 12, 35 (1995), σσ. 150-153

244. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, Moutsopoulos Evanghélos, “Poiésis et Technè: Idées pour une philosophie del' art”. 3 τόμοι. Montréal, Éd., Montmorency, 1994, 220 p., 240 p., 283 p., 1996, σσ. 1026-1028

245. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., «Moutsopoulos Evanghélos, “Ἡ πορεία τοῦ πνεύματος”. ΙΙ: “Αἱ Ἰδέαι”, Athènes, 1975, 326p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σ. 169

246. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., «Moutsopoulos Evanghélos, “Ἡ πορεία τοῦ πνεύματος”. Τόμ. ΙΙ: “Αἱ ἰδέαι”, Athènes, 1975, 326 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σ. 169

247. Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., «Movement and the Facticity of Life: On Heidegger's Early Interpretation of Aristotle » , Philosophical Inquiry, 21, 2 (1999), σσ. 93-108

248. Ζήκα, Φαίη, «Moving euthanasia to new distinctions » , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 191-204

249. Μαρκάκης, Μανώλης, «Mshvenieradze V., “Political reality and Political Consciousness”, Moscow, Progress Publishers, 1985, 441 p. » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 205-206

250. Πάνου, Σταῦρος, «Müller Max, “Erfahrung und Geschichte”, Freiburg/ München, Alber 1971, 616 p.», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 359-361

251. Forte, Juan Manuel, «Multiculturalism, culture and equality», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 112-117

252. Μποζώνης, Γεώργιος Α., «Mundle C. W. K., “A critique of linguistic philosophy”, Oxford University Press, 1970, 279 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σ. 168

253. Παπατσώνης, Τάκης, «Munro Thomas, “Form and Style in the Arts: An introduction to aesthetic morphology”, Μουρέλος Γεώργιος Ι., “Θέματα αἰσθητικῆς καὶ Φιλοσοφίας τῆς Τέχνης” » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 9-10 (1970-1971), σσ. 168-205

254. Thomas, Carla R., «Murchland Bernard, “The Age of Alienation”, New York, Random House, 1971, 208 p. » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 251-252

255. Λαμπαρίδου-Πόθου, Μαρία, «Murdoch Iris, “Ὑπαρξιστὲς καὶ μυστικιστές”. Μετάφρ., Βαγγέλης Γαζῆς, Χριστίνα Ξανθοπούλου, Ἔλση Τσούτη. Ἐκδ., Χατζηνικολῆ, 2001, 600 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ἄλλο Βῆμα, 04/03/2001, σ. 48

256. Riethmüller, Albrecht, « Musikästhetik und musikalischer Genuß», στό: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 175-217

257. Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, «Musique et deontologie artistique chez Platon » , Ζήνων, 3 (1982), σσ. 89-106

258. Chatterjee, Margaret, «Must we be for or against “intention” in art? » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 67-72

259. Σουγιουτζόγλου-Haywood, Χριστίνα, «Mycenaen refugees and the Kefalonian cemeteries», στό: Πρακτικὰ Ε' Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου, Διεθνὲς Πανιόνιο Συνέδριο, Τόμος Γ', Ἀργοστόλι-Ληξούρι, 1991, σσ. 59-67

260. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Mystérieux et exotique dans l' esthétique de J. Brahms » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 25-26 (1986-1987), σσ. 89-95

261. Pippidi, Andrei, «Mysticisme et rationalisme au Phanar: Les cas de Daniel de Fonseca » , Ὁ Ἐρανιστής, 11 (1980), σσ. 175-196

262. Καργόπουλος, Φίλιππος Β., «Mythos and tragedy in the “Poetics” of Aristotle», Φιλοσοφία, 4(1974) , σσ. 259-273