ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 334 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 331 ἕως 334

331. Βασιλείου, Φίλων, «Szabó A. - E. Maula, “Enklima-Ἔγκλιμα”. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln. Εἰσαγ., Ἰ. Ξανθάκη-Φ. Βασιλείου, Ἀθῆναι-Athen, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν-Akademie Athen . (Forschungsinstitut für griechische Philosophie), 1982, 253+26 σ. σχήματα ἐκτὸς κειμένου» , , σσ. 456-462

332. Βασιλείου, Φίλων, «Szabó Arpád, “Anfänge der griechischen Mathematik”, Budapest, Akadémiai Kiadó- München/Wien, Oldenbourg 1969, 494 p. +27 πίνακες», Φιλοσοφία, 1(1971)

333. Κούτρας, Νίκος, «Szlezák Thomas Alexander, “Πῶς πρέπει νὰ διαβάζουμε τὸν Πλάτωνα”. Μετάφρ., Παρασκευὴ Κοτζιᾶ, Ἀθήνα, ἐκδ., Θύραθεν, 2004, 221 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 21/08/2005, σ. 37

334. Κουτσουρέλης, Κώστας, «Szondi Peter, “Δοκίμια. Χέλντερλιν, Σλέγκελ, Σίλερ, Μπένγιαμιν”. Μετάφρ., Στέλλα Γ. Νικολούδη. Ἐκδ., Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 249 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 14/07/2000, σ. 21