ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 476 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «A 19th century Greek scholar in Bucharest: Mihail Christaris and his library » , Balkan Studies, 30, σσ. 67-82

2. Μαρκεζίνη, Αἰκατερίνη, «A classic Persality and Actuality » , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 129-143

3. Μαρκεζίνη, Αἰκατερίνη, «A classic Persality and Actuality » , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 129-143

4. Yamakawa, Hideya, «A comparative study between Greek and Japanese artistic expressions», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2000, σσ. 220-256

5. Digby, Sherry L., «A Comparative Study of Vedic and Platonic Education», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 230-244

6. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « A contemporary case of utilization of the Aristotelian catharsis», στό: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 39-54

7. Ἀργυράκη, Ρεγγίνα, «A contemporary conception of the Sublime » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 23-28

8. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, « A critical consideration of the lakatosian concepts: “Mature” and “Immature” science», στό: Imre Lakatos and the Theories of Scientific Change, Kluwer Academic Publishers, 1989, σσ. 203-214

9. Φωτείνης, Ἀθανάσιος Π., «A Critical Evaluation of Universals in Nominalism», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 382-404

10. Τσινόρεμα, Σταυρούλα, A critical examination of Epicurus' moral philosophy, Exeter, 1980, 160 σ.

11. Μποζώνης, Γεώργιος Α., «A criticism of two of Atticus' arguments against Aristotle » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 53-57

12. Σκαλτσᾶς, Θεόδωρος, «A defense of Aristotelian realism», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Γλῶσσα καὶ πραγματικότητα στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα/Athens, 1985, σσ. 210-219

13. Τσόχα, Κατερίνα, «A defense of modest coherentism » , Philosophical Inquiry, 14 (1992), σσ. 55-69

14. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, A dialogue between Bergson, Aristotle and Philologos, Cambridge, Massachusetts, 1949, 60 σ.

15. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, A dialogue on G. E. Moore's “Ethical Philosophy”. Together with an Account of Three Talks with G. E. Moore on Diverse Philosophical Questions, United States of America, Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1979, 68 σ.

16. Ἀλεξανδράκης, Α., «A differing view: Plato's books III and X of the Republic » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 196-198

17. Kuhn, Thomas S., Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, «A discussion . A phisicist who became a Historian for Philosophical Purposes» , Νεῦσις, 6 (1997), σσ. 145-200

18. Kuhn, Thomas S., Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, «A discussion . A phisicist who became a Historian for Philosophical Purposes» , Νεῦσις, 6 (1997), σσ. 145-200

19. Kuhn, Thomas S., Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, «A discussion . A phisicist who became a Historian for Philosophical Purposes» , Νεῦσις, 6 (1997), σσ. 145-200

20. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «A discussion by C. Evangeliou of D. C. O' Meara' s, Pythagoras Revived: Mathematics and Philoshophy in Late Antiquity » , Σκέψις - Skepsis, 2 (1991), σσ. 162-165

21. Tunçay, Mete, «A few observations about the influence of some currents of European political philosophy on the thinking that guided the process of turkish modernisation», στό: Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Ankara, 1982, σσ.119-124

22. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «À la recherche de la realité microphysique», Δωδώνη, 14(1985) , σσ. 197-208

23. Κελεσίδου, Ἄννα, «A la recherche de la valeur suprême. Platon et l' Un absolu», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 152-200

24. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «À la suite de F. A. Yates: Débats sur le rôle de la tradition hermétiste dans la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles » , Revue de synthése, 5, 105 (1982), σσ. 53-65

25. Nesbitt, John W., «A Lead Seal of Iohannes Faletrus, Bishop of Malamocco/Chioggia (ca. 1162) » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 30 (2000), σσ. 21-23

26. Sapontzis, Steve, «A Little Thought Experiment Concerning Historical Explanation » , Philosophical Inquiry, 2, 4 (1980), σσ. 574-581

27. Luciani, Cristiano, «A Luigi Lollino, vescovo di Belluno, I Sette Sacramenti della chiesa di Andrea Cornaro » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 26 (1996), σσ. 255-266

28. Ποντικός, Ἠλίας, A miscellany in the philosophical tradition of Michael Psellos; Codex baroccianus graecus 131, ff. 397-446, London, University of London, 1989, cxlvi σ.

29. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, A modern fizika és a dialektikus materializmus, Kossuth Könyvkiadó, 1976, 255 σ.

30. Χατζόπουλος, Δημήτρης Ι., «A note on Aristotle' s notions of universality and necessity » , Logique et Analyse, 69-70 (1975), σσ. 171-174