ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 241 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Δημητρούλια, Τιτίκα, «Bachelard Gaston, “Ἡ διαλεκτικὴ τῆς διαρκείας”. Μετάφρ., Ρ. Σπηλιωτακοπούλου. Ἀθήνα, Ἑκάτη, 1994, 152 σ. » , Διαβάζω, 351 (1995), σσ. 59-60

2. Siitonen, Arto, «Bachmaier Peter, “Wittgenstein und Kant Versuch zum Begriff des Transzendentalen”, Bern, P. Lang Verlang, 1978, 213 S. » , Ἐποπτεία, 65 (1982), σ. 164

3. Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «Bacon Francis, “The New Organon”. Ed. Lisa Jardine - Michael Silverthorne, Cambridge University Press, 255 p.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 1/12/2000, σ. 20

4. Νούλας, Κωνσταντῖνος, «Bacon Francis, “Δοκίμια”. Μετάφρ., Σπύρος Φέγγος, ἐπιμ., Ι. Σ. Χριστοδούλου. Θεσσαλονίκη, ἐκδ., Ζῆτρος, 2001, 304 σ. » , Ἀντί, 742 (2001), σ. 66

5. Περιβολάκης, Ἀντώνης, «Bacon Francis, “Ἡ Μεγάλη Ἀναμόρφωση”. Μετάφρ., Ἐπιμ. Θάνος Χριστακόπουλος. Ἀθήνα, Ἐκδ. Στάχυ, 2000 » , Οὐτοπία, 45 (2001)

6. Ροζάνης, Στέφανος, «Badiou Alain, “Ἡ ἠθική”. Μετάφρ., Σκολίδης Βασίλης - Μπόμπας Κώστας. Ἐκδ., Scripta», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 27/8/1999, σ. 12

7. Gardiner, Michael, «Bakhurst David, “Ἐπανάσταση καὶ Συνείδηση στὴ Σοβιετικὴ Φιλοσοφία”, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1991 » , Οὐτοπία, 8 (1993), σσ. 150-152

8. Gardiner, Michael, «Bakhurst David, “Ἐπανάσταση καὶ Συνείδηση στὴ Σοβιετικὴ Φιλοσοφία”, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1991 » , Οὐτοπία, 8 (1993), σσ. 150-152

9. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Bakirtzis Ch. (ed.), “First International Symposium for Thracian Studies: Byzantine Thrace, Image and Character”, Komotini, May 28-31 1987 = “Byzantinische Forschungen”, τόμ. 14/1 (1989) » , Βυζαντινὸς Δόμος, 4 (1990), σσ. 198-200

10. Πάσχος, Πάσχος Β., «Balfour D., “A Supplement to the Philokalia: The Second Century of Saint John of Karpathos”. Ἔκδ., Hellenic College Press, Brookline, 150 p. » , Θεολογία, 77, 4 (1996), σσ. 919-920

11. Βῶκος, Γεράσιμος, «Balibar Etienne, “La crainte des masses. Politique philosophie avant et apres Marx”. Ed., Galilee, 1997, 453 p.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 04/05/1997, 1 σ.

12. Ortayli, Ilber, «Balkan Slavrarinda Milliyetҫi Akimlarin Tepeli Üzerine», στό: Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Ankara, 1982, σσ. 91-94

13. Λαούρδας, Βασίλειος, Balkan Studies. A Biannual Publication of the Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη, 1960-

14. Balkan Ülkeleridne Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar , Ankara, I. Kuçuradi, 1982

15. Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο) , Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), 1980, Ankara, 1982

16. Σταματάκος, Γεώργιος, «Baloglou Christos P. - Peukert Helge, “Zum antiken griechischen oikonomischen Denken 800 v.n.Z. - 31 v.n.Z”. Eine Kommentierte Bibliographie, Marburg Verlag, 1992, 121 S. » , Ἀθηνᾶ, 81 (1990-1992), σσ. 508-509

17. Κορρές, Γεώργιος, «Baloglou Christos P., “Gemistos-Plethon: Ekonomisches Denken in der spätbyzantinischen Geisteswelt”. Athens, Ἱστορικὲς ἐκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος (Historical Monographs 19),1998, 150 S.», Ἀθηνᾶ, () , σσ. 207-209

18. Δέδες, Δημήτριος, «Baloglou Christos P., “Georgios Gemistos Plethon, Ökonomisches Denken in der spätbyzantinischen Geisteswelt”. Πρόλ., B. Schefold, [Historical Monographs, 19], Ἀθήνα, 1998, 150 S. » , Νέα Ἑστία, 146, 1717 (1999), σσ. 579-582

19. Τσερκέζης, Ἀλέξανδρος, «Baloglou Christos P., “Georgios Gemistos-Plethon: Ökonomisches Denken in der spätbyzantinischen Geisteswelt”. Πρόλ., B. Schefold. Ἀθήνα, ἔκδ., Στ. Δ. Βασιλόπουλος [Historical Monographs 19],1998, 151 S. » , Νέα Κοινωνιολογία, 27 (1999), σσ. 148-149

20. Μανιάτης, Εὐστάθιος, «Baloglou Christos, “Georgios Gemistos-Plethon: Ökonomisches Denken in der spätbyzantinischen Geisteswelt”. Πρόλ., B. Schefold. Athen, St. Basilopoulos [Historical Monographs 19],1998, 51 S. » , Παρνασσός, 40 (1998), σσ. 362-364

21. Καλοκαιρινοῦ, Ἑλένη, «Bargeliotes L. G., “Polis and the Political Science (in Greek)”, Athens, Publications Typothito, 1977, 133 p. » , Σκέψις - Skepsis, 9 (1998), σσ. 186-188

22. Gabaude, Jean-Marc, «Barion Jacob, “Was ist Ideologie? Studie zu Begriff und Problematik”, Bonn, Bouvier Verlag Grundmann, 1974, 164 S. » , Ἐποπτεία, 17 (1977), σ. 680

23. Gabaude, Jean-Marc, «Barion Jacob, “Was ist Ideologie? Studie zu Begriff und Problematik”, Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 164 p. » , Ἐποπτεία, 17 (1977), σ. 680

24. Πουρνάρη, Μαρία, «Barker Peter, “Coprernicus, the Ords, and the Equant”, pp. 317-323 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 275

25. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «Baruzzi J., “L' Intellegence Mystique”, Paris, L' lle Verte, Berg International, 1985», Φιλοσοφία, 17-18(1987-1988) , σσ. 492-497

26. Χρόνης, Νικόλαος, «Basave Fernandez Valle del A., “Filosofia del hombre (Fundamentos de anthroposofia metafisica)”, Espasa- Calpe Mexicana, (Collectiôn Austral), 1963, 276 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 175-176

27. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Basic concepts in Greek Sceptic theories of cognitions » , Σκέψις - Skepsis, 17, 2 (2006), σσ. 207-225

28. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, «Basic Elements of Aristotle' s Philosophy in Byzantine Philosophico - Religious Thought», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 11-14

29. Herter, Hans, «Basileios der Große und das Problem der profanen Bildung», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 252-260

30. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Bataille Georges, “Γιὰ τὸν Νίτσε. Θέληση γιὰ τύχη”. Πρόλ., Διονύσης Καββαθᾶς, μετάφρ., Χάρης Ράπτης - Νίκος Ἠλιάδης. “Ψυχογιός”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 27/12/2002, σ. 6