Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ὁ Κωνστανταντῖνος Θ. Πέτσιος γεννήθηκε στὰ Ἰωάννινα, ὅπου ὁλοκλήρωσε τὴν ἐγκύκλια ἐκπαίδευση. Σπούδασε Πολιτικὲς Ἐπιστῆμες στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Παρακολούθησε μεταπτυχιακὰ μαθήματα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bamberg τῆς Γερμανίας καὶ τὸ 1993 ἀναγορεύθηκε, μὲ τὸν βαθμὸ «Ἄριστα», διδάκτωρ Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, μὲ θέμα διατριβῆς «Φιλοσοφικὲς ἔννοιες ὡς τρόπος ἐπιχειρηματολογίας στοὺς Ἀττικοὺς Ρήτορες». Εἶναι Ἀναπληρωτὴς Καθηγητής, μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας : Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία.

Περισσότερα ...