Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰωαννίνων καὶ τὰ Ἀγαθοεργὰ Καταστήματα Ἰωαννίνων,

στὰ πλαίσια τῶν Πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἔτους 2008,

ὀργανώνουν κύκλο ὁμιλιῶν μὲ θέμα: "ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ".

Ἡ ὅγδοη ὁμιλία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴ Δευτέρα 14 Ἀπριλίου 2008 καὶ ὥρα 8.30΄ μ.μ.

στὴν Αἴθουσα "Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος" τῆς Ζωσιμαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας

μὲ ὁμιλητὴ τὸν κ. Κωνσταντῖνο Θ. Πέτσιο,

Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ θέμα:

"Παιδεία καὶ Φιλοσοφία στὶς Σχολὲς τῶν Ἰωαννίνων

(17ος -18ος αἰώνας), σύμφωνα μὲ χειρόγραφες πηγές".

Παρακαλοῦμε νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας τὴν ἄνω ἐκδήλωση.