ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

MAURICE MERLEAUPONTY:
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.
(1ος όροφος)

 

ΠPOΓPAMMA

17.00: Έναρξη του συνεδρίου
Προσφωνήσεις:
Ελένη Σιάνου-Κύργιου, Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ.
Παναγιώτης Nούτσος, Διευθυντής του Tομέα Φιλοσοφίας

17.10: Πρώτη συνεδρία
Πρόεδρος: αναπλ. καθηγητής Διονύσης Δρόσος

17.10-17.30: Βασίλειος Κρουστάλλης, Δρ. φιλοσοφίας, Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο: Ανεστραμμένη όραση: ο Merleau-Ponty ανάμεσα στον Berkeley και τη σύγχρονη Γνωσιοεπιστήμη.
17.30-17.50 Ιορδάνης Μαρκουλάτος, επίκ. καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, Η σωματικότητα του νοήματος στη σκέψη του Merleau-Ponty.
17.50-18.10 Δημοσθένης Δαββέτας, καθηγητής Αισθητικής Παν/μίου Paris VΙΙΙ, EAC, Σώμα και μάτι του καλλιτέχνη.
18.10-18.30 Θανάσης Σακελλαριάδης, λέκτορας Παν/μίου Ιωαννίνων, Από τη «Φαινομενολογία της αντίληψης» στη γραμματική της Μεταφοράς.

18.30-19.00 Συζήτηση

19.00-19.15 Διάλειμμα

19.15 Δεύτερη συνεδρία
Πρόεδρος: αναπλ. καθηγητής Κώστας Θ. Πέτσιος

19.15-19.35 Ελένη Ρούμκου, Δρ. φιλοσοφίας, Είναι και υποκειμενικότητα.
19.35-19.55 Γιάννης Πρελορέντζος, αναπλ. καθηγητής Τμήματος Φ.Π.Ψ.: Ο Merleau-Ponty ως κριτικός αναγνώστης του Bergson.
19.55-20.15 Mιχάλης Μπαρτσίδης, Δρ. φιλοσοφίας, Merleau-Ponty και Althusser: συγγένειες πέρα από καταγωγή.
20.15-20.35 Παναγιώτης Nούτσος, καθηγητής Τμήματος Φ.Π.Ψ.: Μ. Merleau-Ponty: φιλοσοφία και πολιτική.

20.35-21.00 Συζήτηση

21.00-21.15 Συμπεράσματα: Παναγιώτης Nούτσος