ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ:
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.
(1ος όροφος)

14 και 15 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2008


16.30 Έναρξη του συνεδρίου
Προσφωνήσεις:
Γιάννης Γεροθανάσης, καθηγητής, πρύτανης του Παν/μίου Ιωαννίνων·
Ελένη Σιάνου-Κύργιου, αναπλ. καθηγήτρια, πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. ·
Στέφανος Δημητρίου, επίκ. καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, εκπρόσωπος του περιοδικού Αξιολογικά·
Γιώργος Φαράκλας, αναπλ. καθηγητής Παντείου Παν/μίου, Για την ελληνική μετάφραση του έργου·
Παναγιώτης Νούτσος, καθηγητής, διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας.

16.50 Πρώτη συνεδρία
Πρόεδρος: αναπλ. καθηγητής Γιώργος Φαράκλας
16.50-17.15 Νίκος Ψημμένος, ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, «Wasichmirvorgesetzt». O Χέγκελ ως διάκονος της δέσποινας των επιστημών.
17.15-17.40 Ευθύμης Παπαδημητρίου, ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, Η έννοια της Φύσης στη Φαινομενολογία του Πνεύματος.
17.40-18.05 Γιώργος Ηλιόπουλος, δρ. φιλοσοφίας, Η έννοια της προσδιορισμένης άρνησης στην ‘Εισαγωγή’ της Φαινομενολογίας του Πνεύματος.
18.05-18.30 Δημήτρης Καρύδας, ερευνητής Παν/μίου Βερολίνου, Η απόλυτη γνώση ως αυτοσχεσία του πνεύματος: Η απαλοιφή του χρόνου στην έννοια.

18.30-19.00 Συζήτηση


19.00-19.15 Διάλειμμα


19.15 Δεύτερη συνεδρία
Πρόεδρος: ομότιμος καθηγητής Νίκος Ψημμένος
19.15 -19.40 Αλίκη Λαβράνου,επίκ. καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης, Κριτική και νομιμοποίηση της ατομικότητας.
19.40-20.05 Φωτεινή Βάκη, λέκτορας Ιονίου Παν/μίου, Απόλυτη ελευθερία και τρόμος: η κριτική του Χέγκελ στη Γαλλική Επανάσταση.
20.05-20.30 Γιώργος Σαγκριώτης, δρ. φιλοσοφίας, Η κριτική του ρομαντισμού.
20.30-20.55 Μάρκος Τσέτσος, επίκ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Η καλλιτεχνική θρησκεία και ο πολιτικός της χαρακτήρας στη Φαινομενολογία του Πνεύματος.

20.55-21.30 Συζήτηση

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008

9.00 Τρίτη συνεδρία
Πρόεδρος: ερευνητής Δημήτρης Καρύδας

9.00-9.25 Θωμάς Νουτσόπουλος, λέκτορας Παν/μίου Κρήτης, Η λογική της σχέσης κυριαρχίας και υποτέλειας.
9.25-9.50 Γιώργος Φαράκλας, αναπλ. καθηγητής Παντείου Παν/μίου, Αναγνώριση και απειρία.
9.50-10.15 Αντρέας Μιχαλάκης, λέκτορας Παν/μίου Πατρών, Η ηθική της αναγνώρισης.
10.15-10.40 Νίκος Ναγόπουλος, επίκ. καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Ο ιστορικισμός του Hegel και οι συνέπειες στις κοινωνικές επιστήμες.

10.40-11.15 Συζήτηση


11.15-11.30 Διάλειμμα


11.30 Τέταρτη συνεδρία
Πρόεδρος: ομότιμος καθηγητήςΕυθύμης Παπαδημητρίου

11.30-11.55 Μαρία Πουρνάρη, επίκ. καθηγήτρια Παν/μίου Ιωαννίνων, Για την προβληματική του σκεπτικισμού.
11.55-12.20 Μαρία Δασκαλάκη, υπ. διδάκτωρ φιλοσοφίας, Η άρση του παρατηρούντος Λόγου ως ‘συμπλήρωση’ της κίνησης της δυστυχισμένης αυτοσυνείδησης.
12.20-12.45 Σταυρούλα Τριανταφύλλου, δρ. φιλοσοφίας, ειδική επιστήμων Παν/μίου Πατρών, Λογικό και φαινομενολογικό περιεχόμενο του νόμου.
12.45-13.10 Παναγιώτης Νούτσος, καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, Φαινομενολογία του Πνεύματος: πηγή άρδευσης ιδεών για κάθε χρήση;


13.10-13.35 Συζήτηση
13.35-14.00 Συμπεράσματα: Γιώργος Φαράκλας – Παναγιώτης Νούτσος.