Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Πρόσφατα
       Παλαιότερα
       Τεκμήρια
Συνολικὲς Ἐπισκέψεις: 186386
 
  
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ὁ Κωνστανταντῖνος Θ. Πέτσιος γεννήθηκε στὰ Ἰωάννινα, ὅπου ὁλοκλήρωσε τὴν ἐγκύκλια ἐκπαίδευση. Σπούδασε Πολιτικὲς Ἐπιστῆμες στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Παρακολούθησε μεταπτυχιακὰ μαθήματα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bamberg τῆς Γερμανίας καὶ τὸ 1993 ἀναγορεύθηκε, μὲ τὸν βαθμὸ «Ἄριστα», διδάκτωρ Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, μὲ θέμα διατριβῆς «Φιλοσοφικὲς ἔννοιες ὡς τρόπος ἐπιχειρηματολογίας στοὺς Ἀττικοὺς Ρήτορες». Εἶναι Ἀναπληρωτὴς Καθηγητής, μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας : Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία.

Περισσότερα ...

 

 


 

   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).