MODERN GREEK PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PAEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
SECTION OF PHILOSOPHY
DIRECTOR: KONSTANTINOS TH. PETSIOS
ASSOC. PROFESSOR
OF HISTORY OF PHILOSOPHY

1. Πολιτάρχης, Γ. Μ., «Ἰ. Θεοδωρακόπουλος » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 31 (1981), σ. 1114

2. Σιατόπουλος, Δημήτρης, «Ι. Θεοδωρακόπουλος. Ὁ μεγάλος ποὺ ἔφυγε . Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἐπιστήμονας, ὁ στοχαστής» , Λακωνικά, 102 (1981), σσ. 33-35

3. Μητσόπουλος, Γεώργιος, «Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος, ὁ ὑμνητὴς τῆς ἐλευθερίας » , Εὐθύνη, 243 (1992), σσ. 113-115

4. Λαούρδας, Βασίλειος, «Ἰ. Ν. Θεοδωρακοπούλου, “Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα” » , Νέα Ἑστία, 32, 363-364 (1942), σσ. 760-762

5. Καλούτσης, Σοφοκλῆς Ν., «Ἰάκωβος Λεοπάρδης » , Νέα Πανδώρα, φ. 143 (1855-1856), σσ. 600-607

6. «Ἰαμβικὰ τετράστιχα περὶ τοῦ Ρήγα » , Νέα Ἑστία, 24, 279 (1938), σσ. 1061-1063

7. Κορνοῦτος, Γεώργιος, « Ἰανὸς Λάσκαρις (1440-1535)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 126-128

8. Ἀμανατίδης, Κυριάκος, «Ἰάσων Εὐαγγέλου . Μιὰ πολύμορφη παρουσία στὰ ἑλληνικὰ γράμματα. Βιογραφικὸ σημείωμα» , Antipodes - Ἀντίποδες, 29-30 (1990), σσ. 19-24

9. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Ἰατρίδη Ἰουλία, “Τὰ πέτρινα λιοντάρια”, Ἀθήνα, Βιβλ. τῆς Ἑστίας, 1964 » , Εὐθύνη, 210 (1989), σσ. 297-298

10. Ζαβίρας, Γεώργιος, Ἰατρικαὶ παραινέσεις, Πέστη, 1787, 1 σ.

11. Σιορόκας, Γεώργιος, «Ἰγνάτιος ὁ Λέσβιος καὶ οἱ Γάλλοι (1807, 1813). Μιὰ ἄγνωστη καὶ ἀποκαλυπτικὴ σχέση», Δωδώνη, 17(1988) , σσ. 63-91

12. Ἀνώνυμος, «Ἰγνάτιος ὁ Οὐγγροβλαχίας » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 128 (1963), σσ. 67-70

13. Πρωτοψάλτης, Ἐμμανουὴλ Γ., Ἰγνάτιος Οὐγγροβλαχίας, Ἀθῆναι, Σχολὴ Μονοτυπίας, 1961, 174 σ.

14. Καραποστόλης, Βασίλης, «Ἰδέες καὶ πρόσωπα » , Τὰ Ἱστορικά, 4, 7 (1987), σσ. 205-208

15. Plamenatz, John, Ἰδεολογία. Ἔννοια καὶ ἱστορία τοῦ ὅρου, Ἀθήνα, Κάλβος, 1971, 181 σ.

16. Γεωργοβασίλης, Δημοσθένης Γ., « Ἰδεολογία καὶ ἐκπαίδευση. Ἡ περίπτωση τοῦ Δημήτρη Γληνοῦ», at: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 413-433

17. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἰδεολογία καὶ κριτική, Ἰωάννινα, 1978, 40 σ.

18. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., «Ἰδεολογία καὶ κυριαρχία. Ἡ προβληματικὴ Τζ. Μπ. Τόμσον » , Δοκιμές, 4 (1996), σσ. 72-93

19. Βέλτσος, Γιῶργος Σ., «Ἰδεολογία καὶ σημαίνουσες πρακτικές . Σημειώσεις γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ πολιτικοῦ οὐμανισμοῦ» , Δευκαλίων, 13 (1975), σσ. 94-106

20. Παπαδόπουλος, Θανάσης Χ., Ἰδεολογία καὶ φιλοσοφία τῆς δημοκρατίας στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, Ἀθήνα, Κέδρος, 1978, 344 σ.

21. Ἰμβριώτης, Γιάννης, Ἰδεολογικὰ Θέματα. Ἐπιλογὴ δημοσιευμάτων, Ἀθήνα, Σύγχρονη Ἐποχή, 1981, 229 σ.

22. Ἠλιού, Φίλιππος, Ἰδεολογικὲς χρήσεις τοῦ κοραϊσμοῦ στὸν 20ο αἰῶνα, Ἀθήνα, Ὁ Πολίτης, 1989, 126 σ.

23. Παναγιωτόπουλος, Χρίστος Ἀντ., Ἰδοὺ ποῦ ὑπάρχει ἡ σύγχυσις καὶ τὸ σκότος. Ἔργα & ἡμέραι Ε. Παπανούτσου, Πειραιεὺς, 1965, 128 σ.

24. Χαραλαμπόπουλος, Βασίλειος Β., «Ἱερὰ Μητρόπολις Καρπενησίου - Σύνδεσμος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός: “Σύναξις Εὐγένιος ὁ Αἰτωλὸς καὶ ἡ ἐποχή του”. Καρπενήσιον 12-14 Ὀκτωβρίου 1984. Πρακτικά. Ἐπιμ., Παν. Βλάχος. Ἀθήνα, 1986, 707 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 353 (1988), χ. α.

25. Γριτσόπουλος, Τάσος Ἀθ., «Ἱερόθεος Ἰβηρίτης ὁ Πελοποννήσιος», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, (1963) , σσ. 94-112

26. Ἀργυρός, Παναγιώτης Φ., «Ἱερωμένοι ἰατροί. Θεόφιλος ὁ Κορυδαλλεὺς ἢ Θεοδόσιος (1563-1646) » , Ἀπολύτρωσις, φ. 312-313 (1993), σσ. 10-11

27. Δούκαρης, Δημήτρης, «Ἰμβριώτης Γιάννης, “Ἡ φιλοσοφία τοῦ Κάντ”. Ἐκδ., Διογένης, 1974 » , Τομές, 7-8 (1975), σσ. 78-79

28. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἰνδικὸς μύθος » , Εὐθύνη, 27 (1974), σσ. 133-136

29. Βράϊλας-Ἀρμένης, Πέτρος, «Ἰουλίου Τυπάλδου “Ποιήματα διάφορα” » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 49 (1950), σσ. 289-294

30. Ἀνώνυμος, «Ἰσηγόνης Ἀντώνης Μ., “Αἱ κατευθύνσεις τῆς συγχρόνου παιδαγωγικῆς” » , Ἀκτίνες, 109 (1950), σσ. 478

31. Σούρλας, Εὐριπίδης, «Ἰσηγόνης Ἀντώνης, “Μαθήματα Φιλοσοφίας”, Ἀθῆναι, 1960, 209 σ. » , Σχολεῖο καὶ Ζωή, 7-8 (1960), σσ. 364-365

32. Κ. Λ., «Ἰσηγόνης Ἀντώνιος Μ., “Ἡ ἐξέλιξις καὶ τὰ σύγχρονα ρεύματα τῆς ψυχολογίας”, Ἀθῆναι, 1963, 140 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 133 (1963), σ. 253

33. Ἀνώνυμος, «Ἰσηγόνης Ἀντώνιος Μ., “Γενικὴ Διδακτική”, Ρόδος, 1955, 148 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 70 (1956), σ. 190

34. Β. Σ., «Ἰσηγόνης Ἀντώνιος Μ., “Ἱστορίας τῆς Παιδείας”, Ρόδος, 1958, 352 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 91 (1959), σσ. 59-60

35. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Ἰσηγόνης Ἀντώνιος Μ., “Μαθήματα φιλοσοφίας” » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 127 (1963), σ. 64

36. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Ἰσηγόνης Ἀντώνιος, “Ἱστορία τῆς παιδείας”, Ἀθῆναι, 1964, 272 σ. » , Πλάτων, 16 (1964), σ. 345

37. Ἰσηγόνης, Ἀντώνιος Μ., «Ἰσοκράτης, ὁ πατὴρ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ » , Σχολεῖο καὶ Ζωή, 7-8 (1957), σσ. 295-302

38. Βλαστός, Γρηγόρης, «Ἰσονομία » , Ὁριοθετήσεις, 5 (1993), σσ. 15-34

39. Καψωμένος, Ἐρατοσθένης Γ., «Ἰσπανικὴ καὶ ἑλληνικὴ κουλτούρα στὸ ἔργο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη», at: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Κρήτη καὶ Εὐρώπη: Συγκλίσεις καὶ ἀποκλίσεις στὴ λογοτεχνία, Δῆμος “Νίκος Καζαντζάκης”, 2000, σσ. 227-247

40. Θουκυδίδης, Ἱστορία. Βιβλίο ΣΤ΄ καὶ Βιβλίο Ζ΄, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, χ. χ., 199 σ.

41. Θουκυδίδης, Ἱστορία. Βιβλίο ΣΤ΄, Βιβλίο Ζ΄, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1980, 199 σ.

42. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Λαζάρου, Α., Ἱστορία ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ τῶν νέων χρόνων, Ἀθῆναι, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, 1980, 368 σ.

43. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Λαζάρου, Α., Ἱστορία ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ τῶν νέων χρόνων, Ἀθῆναι, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, 1980, 368 σ.

44. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Ἱστορία ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ τῶν νέων χρόνων, Ἀθῆναι, 1972, 482 σ.

45. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Λαζάρου, Α., Ἱστορία ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ τῶν νέων χρόνων, Ἀθῆναι, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, 1979, 367 σ.

46. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Λαζάρου, Α., Ἱστορία ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ τῶν νέων χρόνων, Ἀθῆναι, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, 1979, 367 σ.

47. Πουλαντζᾶς, Νίκος, «Ἱστορία καὶ ἠθική . Δοκίμιο γιὰ τὸ πρόβλημα τῶν ἀξιῶν στὸ πεδίο τῆς Ἱστορίας» , Ἀντί, 185 (1981), σσ. 23-28

48. Δούκαρης, Δημήτρης, «Ἱστορία καὶ πνευματικὴ συνείδηση » , Τομές, 1 (1976), σσ. 22-24

49. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., « Ἱστορία καὶ ποίηση. Ὁ ὑπαρξιακὸς Καβάφης», at: Μέρες τοῦ ποιητῆ Κ. Π. Καβάφη, 1992, σσ. 117-127

50. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἱστορία καὶ πολιτική - Πομπιντοῦ » , Εὐθύνη, 29 (1974), σ. 250

51. Κοτρόγιαννος, Δημήτρης, «Ἱστορία καὶ πολιτικὸς λόγος στὸν Hobbes καὶ τὸν Spinoza » , Ἀξιολογικά, 2 (1991), σσ. 126-191

52. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Ἱστορία καὶ τοπογραφία τῶν Ἀθηνῶν: Matton Lya et Raymond, “Athénes et ses monuments du XVIIe siécle à nos jours”, Collection de l' Institut Français d' Athénes, 1963 » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 14 (1964), σσ. 68-70

53. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἱστορία καὶ Φιλοσοφία. Δοκίμιο γιὰ μιὰ κοινωνικὴ κατανόηση τῆς φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1984, 306 σ.

54. Καραλῆς, Γεώργιος Δημ., Ἱστορία καὶ Φιλοσοφία τῶν Ὀνείρων ἀπὸ τὸν Ὅμηρο μέχρι τὸν Πλούταρχο, Ἀθήνα, 1988, 296 σ.

55. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἱστορία καὶ φύσις » , Ἡμερολόγιον τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος (1930), σσ. 522-530

56. Κορδάτος, Γιάννης, Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Μπουκουμάνη, 1972, 536 σ.

57. Russell, Bertrand Arthur William, Ἱστορία τῆς δυτικῆς φιλοσοφίας. Καὶ ἡ συνάρτησή της μὲ τὶς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς ἐποχῆς μας, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ι. Δ. Ἀρσενίδης & Σία, χ. χ., 614 σ.

58. Marrou, Henri Irénée, Ἱστορία τῆς ἐκπαιδεύσεως κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, Ἀθῆναι, 1961, 569 σ.

59. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, Τόμος Β΄, Ἀθῆναι, Δημ. Ν. Παπαδήμα, 1975, σσ. 463-850

60. Βράϊλας-Ἀρμένης, Πέτρος, «Ἱστορία τῆς θεωρίας τοῦ καλοῦ » , Πανδώρα, 18, φ. 429 (1867-68), σσ. 401-412

61. Βελισσαρόπουλος, Δημήτρης, Ἱστορία τῆς ἰνδικῆς φιλοσοφίας. Ἀπὸ τὴ βεδικὴ ὣς τὴν σύγχρονη ἐποχή, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1987, 473 σ.

62. Τυπάλδος-Ἰακωβάτος, Γεώργιος, Ἱστορὶα τῆς Ἰόνιας Ἀκαδημίας, Ἀθήνα, Ἑρμῆς, 1982, 231 σ.

63. Βελισσαρόπουλος, Δημήτρης, Ἱστορία τῆς κινέζικης φιλοσοφίας, Τόμος Β΄, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1981, 484 σ.

64. Βελισσαρόπουλος, Δημήτρης, Ἱστορία τῆς κινέζικης φιλοσοφίας, Τόμος Α΄, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1981, 562 σ.

65. Benn, A. W., Ἱστορία τῆς νεωτέρας φιλοσοφίας, Ἀλεξάνδρεια, Σεράπειον, 1944, 162 σ.

66. Κουτσουβέλης, Ἀντώνιος, Ἱστορία τῆς νεωτέρας φιλοσοφίας, ἀπὸ τῆς ἀναγεννήσεως τῶν γραμμάτων ἐν τῇ δύσει μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς, Ἐν Ἀθήναις, 1907, 277 σ.

67. Παπακώστας, Ἄγγελος Ν., Ἱστορία τῆς πολιορκίας τῶν Ἰωαννίνων 1820-1822 ἐξ ἀνεκδότου χειρογράφου ἀποκειμένου εἰς ἱστορικὰ ἀρχεῖα Γιάννη Βλαχογιάννη, Ἀθήνα, 1962, 81 σ.

68. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Ἱστορία τῆς Πολιτικῆς καὶ Κοινωνικῆς Φιλοσοφίας. Ἔρευνα τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν ἰδεῶν τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος, Ἀθῆναι, 1981, 96 σ.

69. Ἀνώνυμος, «Ἱστορία τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας » , Ἐποπτεία, 73 (1982), σσ. 1027-1032

70. Κοτζιᾶς, Νικόλαος, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς, Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τοῦ «Μέλλοντος», 1876, 548 σ.

71. Κοτζιᾶς, Νικόλαος, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς, Τόμος Β', Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τοῦ «Μέλλοντος», 1876, 520 σ.

72. Κοτζιᾶς, Νικόλαος, Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας. Ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς, Τόμος Γ', Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τοῦ «Μέλλοντος», 1877, 496 σ.

73. Κοτζιᾶς, Νικόλαος, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς, Τόμος Ε΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τοῦ, 1878, 532 σ.

74. Δημητρόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, Ἀπὸ τῶν ἀρχῶν αὐτῆς μέχρι τοῦ τέλους τῶν Μέσων Χρόνων, Τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη, 1966, 221 σ.

75. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, Ἐλευθερουδάκη-Νίκα, 1933, 228 σ.

76. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, Τόμος Β΄, Ἀθῆναι, Ἐλευθερουδάκη-Νίκα, 1933, 277 σ.

77. Sahanian, William S., Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια μέχρι σήμερα, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Παρμενίδης, 1979, 325 σ.

78. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, Τὀμος Β΄, Ἀθήνα, Παρμενίδης, 1981, 323 σ.

79. Régnier, Marcel, Tilliette, Xavier, Philonenko, Alexis, Belaval, Yvon, Vleeschauwer, Herman Jean de, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἡ καντιανὴ ἐπανάσταση, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1978, 305 σ.

80. Régnier, Marcel, Tilliette, Xavier, Philonenko, Alexis, Belaval, Yvon, Vleeschauwer, Herman Jean de, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἡ καντιανὴ ἐπανάσταση, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1978, 305 σ.

81. Régnier, Marcel, Tilliette, Xavier, Philonenko, Alexis, Belaval, Yvon, Vleeschauwer, Herman Jean de, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἡ καντιανὴ ἐπανάσταση, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1978, 305 σ.

82. Régnier, Marcel, Tilliette, Xavier, Philonenko, Alexis, Belaval, Yvon, Vleeschauwer, Herman Jean de, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἡ καντιανὴ ἐπανάσταση, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1978, 305 σ.

83. Régnier, Marcel, Tilliette, Xavier, Philonenko, Alexis, Belaval, Yvon, Vleeschauwer, Herman Jean de, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἡ καντιανὴ ἐπανάσταση, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1978, 305 σ.

84. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., « Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 279-280

85. Κοτζιᾶς, Νικόλαος, Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας. Ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς, Τόμος Δ΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τοῦ "Μέλλοντος", 1878, 548 σ.

86. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, τοῦ δικαίου καὶ τῆς πολιτείας, Ἀθῆναι, Λιθογραφεῖον Β. Α. Πετρῆ, 1932-1933, 95 σ.

87. Κορδάτος, Γιάννης, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐργατικοῦ Κινήματος, Ἀθήνα, Μπουκουμάνη, 1972, 341 σ.

88. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος. Μέρος πέμπτο. Ἀπὸ τὸν Πούσκιν ὣς τὸν Κὰρλ Μάρξ, Τόμος ΙΑ΄, Ἀθήνα, 1989, 262 σ.

89. Καραγεώργου, Παναγιώτης Χρ., «Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος», Ἡ Καθημερινή, 26/6/1990, σ. 7

90. Βέικος, Θεόφιλος Α., Μιχαλοπούλου-Βεΐκου, Χριστίνα, Ἱστορία τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, χ.χ., 265 σ.

91. Βέικος, Θεόφιλος Α., Μιχαλοπούλου-Βεΐκου, Χριστίνα, Ἱστορία τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, χ.χ., 265 σ.

92. Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Ἱστορία τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, 1999, 238 σ.

93. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Λαζάρου, Α., Ἱστορία τῶν νέων χρόνων, Ἐν Ἀθήναις, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, 1948, 303 σ.

94. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Λαζάρου, Α., Ἱστορία τῶν νέων χρόνων, Ἐν Ἀθήναις, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, 1948, 303 σ.

95. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Ἱστορία, διδακτικὴ τοῦ μαθήματος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 260-269

96. Σπανός, Νίκος Σ., «Ἱστορικὰ βιώματα, δημιουργικὴ φαντασία καὶ σύστημα ἰδεῶν στὸ λογοτεχνικὸ ἔργο » , Ζήνων, 3 (1982), σσ. 55-62

97. Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α., «Ἱστορικὰ σημειώματα. Καρτάνος - Σουγδουρὴς - Ἀνθρακίτης - Χριστόδουλος » , Θεολογία, 4 (1926), σσ. 5-20

98. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., Ἱστορικά, Φιλοσοφικά, Κριτικά, Ἀθήνα, ΟΔΕΒ, 1987, 214 σ.

99. Καλλιγᾶς, Παῦλος, «Ἱστορικαὶ διασαφήσεις . Περὶ τῆς πατρίδος Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως» , Νέα Πανδώρα, 5, 100 (1854-5), σσ. 90-92

100. Πατριαρχέας, Παναγιώτης Ν., Ἱστορικαὶ ἔρευναι φιλοσοφικῶν προβλημάτων καὶ θεωριῶν Α΄. Ἱστορία τῆς θεωρίας τοῦ περιβάλλοντος. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς φιλοσοφίας, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, 1956, 163 σ.

101. Πατριαρχέας, Παναγιώτης Ν., Ἱστορικαὶ ἔρευναι φιλοσοφικῶν προβλημάτων καὶ θεωριῶν Α΄. Ἱστορία τῆς θεωρίας τοῦ περιβάλλοντος. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς φιλοσοφίας, Νεώτεροι Χρόνοι καὶ ἰδίᾳ Kant - Herder, Hegel, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, 1956, 115 σ.

102. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἱστορικαὶ συγκρίσεις παρὰ Πλάτωνι » , Ἑλληνικά, 11 (1939), σσ. 5-11

103. Λώρης, Ἀντρέας, «Ἱστορικὲς ἀλήθειες » , Νέα Ἑστία, 41, 475 (1947), σ. 503

104. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν φιλοσοφίαν, Ἀθῆναι, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, 1971, 175 σ.

105. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Ἱστορικὴ πλατεία στὴ Σύρο», Ἡ Καθημερινή, 26/10/1995, σ. 2

106. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Ἱστορικοὶ τῆς φιλοσοφίας . Φιλοσοφοῦν ἢ ἱστοροῦν;» , Νέα Ἑστία, 112, 1327 (1982), σσ. 1383-1386

107. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., « Ἱστορικὸς ὑλισμός», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 288-289

108. Πρελορέντζος, Γιάννης, «Ἱστορικοφιλολογικὲς μελέτες καὶ δοκιμιακὰ κείμενα γιὰ τὸ Σωκράτη ἀπὸ τὸν 16ο ἕως καὶ τὸν 19ο αἰώνα » , Φιλολογική, 80 (2002), σσ. 7-16

109. Passmore, John, « Ἱστοριογραφία τῆς φιλοσοφίας», at: Encyclopedia of Philosophy, Τόμος ΣΤ΄, χ.χ., σσ. 226-230

110. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Ἱστοριογραφικὰ προβλήματα τῆς Νεοελληνικῆς φιλοσοφίας. Ἡ περίπτωση τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη», Δωδώνη, 25(1996) , σσ. 49-56

111. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Ἱστορισμὸς καὶ ἀνθρωπισμός » , Παρνασσός, 17, 1 (1975), σσ. 5-20

112. Μύαρης, Γιῶργος Κ., «Ἰχνηλάτηση τῆς παρουσίας τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη στὴν κίνηση ἰδεῶν κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ » , Πόρφυρας, 71-72 (1995), σσ. 83-94

113. Δόσχορης, Δημήτρης Σ., Ἰχνηλατώντας τὴν κοινωνία, Ἀθήνα, Ἀστροναυτική, 1994, 160 σ.

114. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Ἰωάννα Μπερξόν » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 30 (1965), σσ. 64-66

115. Οἰκονομίδης, Δημήτριος Β., «Ἰωάννης Ἀβράμιος ὁ Κρής » , Ἀθηνᾶ, 54 (1950), σσ. 59-93

116. Παράρας, Λάμπρος, «Ἰωάννης Ἀντιφὼν Συκουτρῆς. Τὰ φοιτητικὰ χρόνια » , Ἀντί, 560 (1994), σσ. 10-14

117. Κορνοῦτος, Γεώργιος, « Ἰωάννης Ἀργυρόπουλος (1400-1468)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 76-83

118. Ἀσδραχᾶς, Σπύρος Ι., «Ἰωάννης Δονᾶς Πασχάλης (1761-1839) . Δύο ἄγνωστες νεκρολογίες του» , Ὁ Ἐρανιστής, 1 (1963), σσ. 117-127

119. Παλαιολόγος, Γεώργιος Ν., Ἰωάννης Ἐρρίκος Πεσταλότσης. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον του, Ἐν Ἀθήναις, 1953, 186 σ.

120. Κορνοῦτος, Γεώργιος, « Ἰωάννης Ζυγομαλᾶς (1498-1581)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 162-167

121. Ἴντος, Χρίστος Π., «Ἰωάννης ἢ Ἴων Δραγούμης (1878-1920) » , Τὸ σχολεῖο καὶ τὸ σπίτι, 17 (1978), σσ. 423-426

122. Μπράτσος, Κωνσταντῖνος Π., «Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος», Ἡ Καθημερινή, 3/1/1996, σ. 2

123. Δούκα-Καραγιαννοπούλου, Ἐλισάβετ, « Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 119-120

124. Γέρου, Θεόφραστος, « Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος», at: Παιδεία καὶ νεοέλληνες διανοητές, Ἀθήνα, 1981, σσ. 23-36

125. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ., « Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος. Ἡ δημοτικὴ γλώσσα στὸν φιλοσοφικὸ λόγο», at: Παιδεία καὶ νεοέλληνες διανοητές, Ἀθήνα, 1981, σσ. 131-146

126. Μάνος, Ἀνδρέας, «Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος καὶ γλώσσα», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 60-62

127. Τσάτσος, Θεμιστοκλῆς, Ἰωάννης Καποδίστριας. Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του(1776-1976), Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, χ.χ., 31 σ.

128. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἰωάννης Καποδίστριας . Ὁμιλία στὴ Δημόσια Βιβλιοθήκη στὴν Κέρκυρα στὶς 21 Μαΐου 1976» , Νέα Δομή, 4 (1976), σσ. 16-17

129. Βασδραβέλλης, Ἰωάννης Κ., Ἰωάννης Κωττούνιος. Ὁ Ἐκ Βεροίας σοφός, Θεσσαλονίκη, Μακεδονικὴ Βιβλιοθήκη, 1943, 31 σ.

130. Τριανταφυλλίδης, Ἠλίας, Ἰωάννης Κωττούνιος. Ἕνας φιλόσοφος ἀπὸ τὴν πόλη μας ἐλάχιστα γνωστός, Βέροια, 1981, 16 σ.

131. Ἀδάλογλου, Νίκος, «Ἰωάννης Κωττούνιος . Ὁ φιλόσοφος καὶ ἐθνικὸς εὐεργέτης» , Μακεδονικὸν Ἡμερολόγιον (1983), σσ. 269-271

132. Σιγάλας, Ἀντώνιος, «Ἰωάννης Κωττούνιος » , Ἐκλαϊκευτικὰ Μελετήματα, 2 (1971), σσ. 100-112

133. Γαβριηλίδης, Θωμᾶς, «Ἰωάννης Κωττούνιος ὁ Βεροιαῖος ἰατροφιλόσοφος, θεολόγος καὶ ἐπιγραμματοποιός… » , Σημειώματα (1992), 8 σ. (χ. α.)

134. Ἀνώνυμος, « Ἰωάννης Κωττούνιος ὁ Μακεδών, εὐεργέτης τῶν Ἑλλήνων», at: Ἠμερολόγιον καὶ Σεληνοδρόμιον τοῦ ἔτους 1894, Βενετία, Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφεῖου “ Ὁ Φοίνιξ”, 1894, σσ. 49-53

135. Ἀθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος, «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος » , Νέα Ἑστία, 109, 1289 (1981), σ. 26

136. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νίκος, Καρμίρης, Ἰωάννης Ν., «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος » , Νέα Ἑστία, 109, 1289 (1981), σσ. 354-359

137. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νίκος, Καρμίρης, Ἰωάννης Ν., «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος » , Νέα Ἑστία, 109, 1289 (1981), σσ. 354-359

138. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νίκος, Καρμίρης, Ἰωάννης Ν., «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος » , Νέα Ἑστία, 109, 1289 (1981), σσ. 354-359

139. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νίκος, Καρμίρης, Ἰωάννης Ν., «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος » , Νέα Ἑστία, 109, 1289 (1981), σσ. 354-359

140. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., « Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος», at: Ὁμιλίες στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, Ἑταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 1989, σσ. 169-182

141. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 9-34

142. Ζέπος, Παν. Ι., «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος (1900-1981) » , Πελοποννησιακά, 14 (1980-1981), σσ. 324-326

143. Μπενάκης, Λίνος Γ., «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος † 20.2.1981 » , Δευκαλίων, 31 (1980), χ. α.

144. Τσάτσος, Θεμιστοκλῆς, «Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος † 20.2.1981», Φιλοσοφία, 10-11(1980-81) , σσ. 9-15

145. Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Α., «Ἰωάννης Νικολίδης καὶ Anton Stoerck. Ταύτιση κειμένου τῆς “Ἑρμηνείας περὶ τοῦ πῶς πρέπει νὰ θεραπεύεται τὸ γαλλικὸν πάθος, ἤγουν ἡ μαλαφράντζα”. Βιέννη 1794», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς (Ἀπόπειρα μιᾶς νέας ἐρευνητικῆς συγκομιδῆς), Κοζάνη, 1999, σσ. 119-141

146. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος. Πυθαγορισμὸς καὶ χριστιανικὸς ἀσκητισμός » , Καρπαθιακαὶ Μελέται, 2 (1981), σσ. 29-43

147. Καραγιάννης, Βαγγέλης, Ἰωάννης Ὀλύμπιος. Ὁ σοφὸς Γυμνασιάρχης τῆς Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, 1982, 51 σ.

148. Λαφαζάνης, Μιχάλης, Ἰωάννης Πέζαρος (1749-1806). Ἡ ἐποχή - τὸ ἔργο - ἡ ἀλληλογραφία, τ. Α΄, Ἰωάννινα, 2001, 245 σ.

149. Λαφαζάνης, Μιχάλης, Ἰωάννης Πέζαρος (1749-1806). Ἡ ἐποχή - τὸ ἔργο - ἡ ἀλληλογραφία, τ. Β', Ἰωάννινα, 2001

150. Χατζηαντωνίου, Βασίλειος, «Ἰωάννης Πέζαρος, ὁ “Σωκράτης τοῦ Τυρνάβου” » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 343 (1987), σσ. 78-82

151. Α. Κ., «Ἰωάννης Πρίγκος » , Ὁ Ἐρανιστής, 3 (1965), σ. 86

152. Μπεκατῶρος, Στέφανος, «Ἰωάννης Πρίγκος, ἐραστὴς τῶν βιβλίων . Δοκίμιο γιὰ τὸ διαφωτισμὸ τοῦ παρόντος» , Γραφή, 15 (1991), σσ. 149-236

153. Κολιτσάρας, Ἰ. Θ., « Ἰωάννης Σκαλτσούνης. Ὁ ἀπολογητὴς τοῦ Χριστιανισμοῦ», at: Ἰωάννης Σκαλτσούνης (1801-1905), Ἀθῆναι, Ἡ Δαμασκὸς, 1957, σσ. 7-27

154. Ἰακώβ, Δανιὴλ Ι., «Ἰωάννης Συκουτρῆς. Ὁ ἅγιος τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 16/08/2002, σσ. 16-21

155. Κυρτζάκη, Μαρία, Ἰωάννης Συκουτρῆς. Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του, Ἀθὴνα, Ἑταιρεία Σπουδῶν, 1988, 71 σ.

156. Λαούρδας, Βασίλειος, «Ἰωάννης Συκουτρῆς . Ἡ φιλολογία ὡς “αἵρεσις βίου”» , Νέα Ἑστία, 63, 738 (1958), σσ. 465-470

157. Καραθανάσης, Ἀθανάσιος Ε., «Ἰωαννίκιος καὶ Σωφρόνιος Ἀδελφοὶ Λειχούδη . Βιογραφικὲς σημειώσεις ἀπὸ νεώτερες ἔρευνες» , Κεφαλληνιακὰ Χρονικά, 2 (1977), σσ. 179-194

158. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Ἰωαννίκιος καὶ Σωφρόνιος Λειχούδης», at: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Ε΄, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σσ. 228-229

159. Κακουλίδη, Ἑλένη Δ., «Ἰωαννίκιος Καρτάνος. Συμβολὴ στὴ δημώδη πεζογραφία τοῦ 16ου αἰώνα » , Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, 2 (1977), σσ. 218-257

160. Πλάτων, Ἴων, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 1994, 51 σ.

161. Μελετόπουλος, Μελέτης, «Ἴων Δραγούμης . Ὁ ρομαντικὸς ἐθνικισμός» , Νέα Κοινωνιολογία, 7 (1989-1990), σσ. 30-35

162. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., «Ἰωνικὴ διανόηση καὶ ἰσοκρατία » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 13, 39 (1996), σσ. 235-241

163. Πρίντζιπας, Γεώργιος Θ., « Ἰώσηπος Μοισιόδαξ», at: Λογάδες τοῦ Γένους ἀγνοημένοι, Ἀθήνα, 1979, σσ. 57-65

164. Ἀνώνυμος, «Ἰώσηπος Μοισιόδαξ » , Ἐμεῖς, 6 (1985), σσ. 28-31

165. Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ., « Ἰώσηπος Μοισιόδαξ», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σ. 756

166. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Ἰώσηπος Μοισιόδαξ - Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1985, 296 σ.

167. Ρ. Α. - Λ., «Ἰώσηπος Μοισιόδαξ, “Ἀπολογία”. Ἐπιμ., Ἄλκη Ἀγγέλου, Ν. Ε. Β., Ἑρμῆς, 1976 » , Ὁ Ἐρανιστής, 13 (1977), σ. 248