MODERN GREEK PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PAEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
SECTION OF PHILOSOPHY
DIRECTOR: KONSTANTINOS TH. PETSIOS
ASSOC. PROFESSOR
OF HISTORY OF PHILOSOPHY

1. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Αἱ περὶ δικαίου καὶ πολιτείας θεωρίαι κατὰ τὴν ἱστορικὴν καὶ φιλοσοφικὴν αὐτῶν πρόοδον καὶ ἀνάπτυξιν, Φυσικὸ δίκαιον καὶ πολιτικὴ ἐπιστήμη, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, χ. χ., 400 σ.

2. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Ὁ Μαρξισμός. Ἐθνικὸς κίνδυνος, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Στυλ. Γαληνάκη, 1928, 95 σ.

3. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Ὁ κοινοβουλευτισμὸς ἐν Ἑλλάδι. Πολιτικὴ ψυχολογία, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πανελληνίου Κράτους”, 1910, 339 σ.

4. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Δέκα λόγοι πρὸς ἑλληνικὴν νεότητα, Ἀθήνησι, Τύποις ἀδελφῶν Περρῆ, 1900, 278 σ.

5. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Ἐθνικὴ κατήχησις, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου […] Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1898, 32 σ.

6. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Σελίδες ἐκ τῶν ἀγώνων ὑπὲρ τῆς γερμανικῆς ἑνότητος, Ἀθήνησι, Τύποις ἀδελφῶν Περρῆ, 1898, 598 σ.

7. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου καὶ τῆς Πολιτείας, Ἡ ἱστορία, Τόμος Α΄, Ἀθήνησι, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου ἀδελφῶν Περρῆ, 1891, 376 σ.

8. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., « Ἡ γυνὴ ἐν τῇ κοινωνικῇ οἰκονομίᾳ», at: Ἡμερολόγιον τοῦ 1889 ἔτους, Ἐν Ἀθήναις, 1888, σσ. 154-170

9. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Ἐπιστολαὶ περὶ γυμναστικῆς » , Πλάτων , 9, 7-8-9 (1887), σσ. 212-241

10. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Ἐπιστολαὶ περὶ γυμναστικῆς » , Πλάτων , 9, 10-11-12 (1887), σσ. 315-328

11. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Αἱ πολιτικαὶ θεωρίαι τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ἡ ἱστορικὴ σχολὴ τοῦ Δικαίου » , Πλάτων , 9, 1-2-3 (1887), σσ. 49-67

12. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Λόγος έπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ΚΕ'. Μαρτίου » , Πλάτων , 7, 11-12 (1885), σσ. 345-366

13. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Λόγος Πανηγυρικός » , Πλάτων , 6, 3-4 (1884), σσ. 106-153

14. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Περὶ τῆς σχέσεως τῆς θεωρίας πρὸς τὴν πράξιν καὶ τῆς ἀμοιβαίας αὐτῶν ἐπιδράσεως » , Πλάτων , 7, 3-4 (1884), σσ. 99-123

15. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Τὸ ἐν Βρυξέλλαις ἐκπαιδευτικὸν συνέδριον » , Πλάτων , 3, 1 (1880), σσ. 4-15

16. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Δημοτικὴ παίδευσις καὶ καθολικὴ ψηφοφορία » , Πλάτων , 2, 1 (1879), σσ. 1-20

17. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., «Δημοτικὴ παίδευσις καὶ καθολικὴ ψηφοφορία » , Πλάτων , 2, 2 (1879), σσ. 65-80