MODERN GREEK PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PAEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
SECTION OF PHILOSOPHY
DIRECTOR: KONSTANTINOS TH. PETSIOS
ASSOC. PROFESSOR
OF HISTORY OF PHILOSOPHY

1. Ortayli, Ilber, «Balkan Slavrarinda Milliyetҫi Akimlarin Tepeli Üzerine», at: Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Ankara, 1982, σσ. 91-94