Σ.

Σ. Κ. Σ.

Σάβας, Π.

Σαββόπουλος, Γ.

Σαβράμης, Εὐάγγελος Ι.

Σαγκούνης, Φίλιππος

Σάθας, Κωνσταντῖνος Ν. , 1842 - 1914

Σακαλῆς, Ἀνδρέας

Σακαντάνης, Κ.

Σακελίων, Ἰωάννης , 1815 - 1891

Σακελλαριάδης, Χ. Γ.

Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ. , 1888 - 1964

Σακελλαρίου, Μιχαὴλ Β. , 1912

Σακελλαρίου, Χάρης

Σακελλαρόπουλος, Σ. Κ.

Σακελλαρόπουλος, Σπύρος

Σαμίου- Καζαντζάκη, Ἑλένη , 1903 - 2004

Σαραντάρης, Γιῶργος , 1908 - 1941

Σαράτσης, Δημήτρης Ι. - 1951

Σαρεγιάννης, Ι. Α.

Σαρκοπούλου, Εὔχαρη

Σάρρος, Δημήτριος , 1869 - 1938

Σαφαρίκας, Ἄγγελος Κ.

Σαχίνης, Ἀπόστολος , 1919 - 1997

Σβῶλος, Ἀλέξανδρος , 1892 - 1956

Σεγκούνης, Φίλιππος

Σεφέρης, Γιῶργος , 1900 - 1971

Σεφεριάδης, Στ.

Σιατόπουλος, Δημήτρης , 1917 - 2001

Σιδέρης, Γιάννης

Σιδέρης, Ἰωάννης Ν. , 1898 - 1975

Σιδερίδης, Ξενοφῶν Α. , 1851 - 1929

Σιδέρις, Ἀριστοτέλης Δ.

Σικελιανός, Ἄγγελος , 1884 - 1951

Σικελιανοῦ, Εὔα , 1874 - 1952

Σίξτος Δ΄

Σιῶτος, Μάρκος Α.

Σκαλτσούνης, Ἰωάννης , 1821 - 1905

Σκάσσης, Ἐρρίκος Α. , 1884 - 1977

Σκαφιδιώτης, Παναγιώτης

Σκιᾶς, Ἀνδρέας Ν. , 1861

Σκίπης, Σωτήρης , 1881 - 1952

Σκληρός, Γεώργιος , 1878 - 1920

Σκορδέλης, Βλάσιος Γ.

Σκουλούδης, Μανώλης

Σκουτερόπουλος, Ἰωάννης Ν.

Σολομός, Ἀλέξης , 1918

Σολούνιας, Γεώργιος Ἀριστ.

Σολωμός, Ἀλέξης

Σολωμός, Διονύσιος , 1798 - 1857

Σουγδουρῆς, Γεώργιος , 1645/7 - 1725

Σούγκρας, Σπύρος

Σούλης, Γεώργιος Χρ. , 1927 - 1966

Σούλης, Χρίστος Ἰω. , 1892 - 1951

Σουλογιάννης, Εὐθύμιος Θ.

Σούρλας, Εὐριπίδης , 1890

Σοφιανός, Νικόλαος , 1508 - 1553

Σπαθάκης, Ἀριστείδης Κ.

Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. , 1890 - 1964

Σπανούδη, Σοφία Κ. , 1878 - 1952

Σπαταλᾶς, Γεράσιμος

Σπετσιέρης, Κωνσταντῖνος , 1899 - 1989

Σπηλιόπουλος, Βασίλειος Κ.

Σπηλιωτόπουλος, Στάθης

Σπητέρης, Τώνης , 1910 - 1986

Σπυριδάκις, Κωνσταντῖνος Σπ.

Σπυρίδων, μητροπολίτης Ἰωαννίνων

Σταγειρίτης, Ἀθανάσιος

Σταθόπουλος, Δημήτριος Λ.

Σταματάκη, Ἐλπινίκη

Σταματάκος, Γεώργιος

Σταμάτης, Εὐάγγελος Σ.

Σταμίρης, Γ. Α.

Στασινόπουλος, Μιχαήλ , 1903 - 2002

Στασινός, Χ.

Σταυρόπουλος, Γ.

Σταύρου, Δημήτρης

Σταύρου, Θρασύβουλος , 1886 - 1919

Σταύρου, Τατιάνα , 1899 - 1990

Στεργιόπουλος, Κωνσταντῖνος Δ.

Στέρης, Γ.

Στεφανίδης, Βασίλειος Κ. , 1878 - 1958

Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ.

Στεφανίδης, Μιχαήλ

Στεφανίδης, Μιχαὴλ Κ.

Στεφάνου, Ε.

Στούπης, Ἱωάννης

Στράβων

Συκουτρῆς, Ἰωάννης , 1901 - 1937

Συκώκης, Ἰωάννης

Συνοδινός, Πολύκαρπος

Σφακιανάκης, Γιάννης

Σφόρτσας, Γαλεάτσος

Σφραντζῆς, Γεώργιος , 1401 - 1478

Σχοινᾶς, Π. Ι.

Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος

Σωτηρακόπουλος, Ε. Ε.

Σωτηρίου, Γ. Α.

Σωτηρίου, Γεώργιος , 1881 - 1965

Σωφρόνιος, μητροπολίτης Λεοντοπόλεως , 1872 - 1947

Σωφρονίου, Σ. Α.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Author Index
       Text Index
       Authors
       Texts
Operational Program «Information Society». Measure 1.3 (Documentation, exploitation and showcasing of Hellenic Culture. Action Line 1. Education, Culture). Actions 1.4 and 2.5. Proposal 65. Project funded in part by the European Union: Co-funding at 80% by the ERDF (European Regional Development Fund) and 20% by the Ministry of Finances (through national resources).