Λαζανᾶς, Βασίλειος Ι.

Λαμέρας, Λάζαρος

Λαμπελέτ, Γεώργιος

Λαμπίδης, Χάρης

Λαμπρίδη, Ἕλλη , 1898 - 1970

Λαμπρολέσβιος, Βασίλειος Δ. , 1908 - 1989

Λαμπρόπουλος, Ἀλέξανδρος

Λάμπρος, Σπυρίδων Π. , 1851 - 1919

Λάμψας, Δημήτριος Ι.

Λανίτης, Νικόλαος Κλ. , 1872 - 1958

Λαούρδας, Βασίλειος

Λαπαθιώτης, Ναπολέων , 1888 - 1844

Λάππας, Τάκης

Λάσκαρις, Ἰανός , 1445 - 1534

Λάσκαρις, Κωνσταντῖνος , 1434 - 1501

Λάσκαρις, Μιχαὴλ Θ. , 1903 - 1965

Λάσκαρις, Νικ. Ι.

Λεγουβέ, Ἐρνέστος

Λεκατσᾶς, Παναγῆς , 1911 - 1970

Λελέκος, Στ.

Λεμπέσης, Εὐάγγελος

Λευκαδίτης, Χρίστος

Λευκοπαρίδης, Ξενοφῶν , 1898

Λέφας, Χρῆστος

Λιακατᾶς, Λουκᾶς Ι.

Λιβαδαρᾶς, Νικόλαος Α.

Λιούγκιος, Ἐδουάρδου

Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι. , 1883 - 1975

Λοϊζίδης, Σάββας , 1903 - 1982

Λούβαρι, Εἰρήνη Ν.

Λούβαρις, Νικόλαος Ι. , 1887 - 1961

Λουκάτος, Δημήτρης Σ. , 1908 - 2003

Λουκάτος, Σπυρίδων Δ.

Λυκογιάννης, Θ.

Λυκομῆτρος, Κωνσταντῖνος

Λυμπέρης, Νικόλαος Γ.

Λῶλος, Κίμων

Λώρης, Ἀντρέας

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Author Index
       Text Index
       Authors
       Texts
Operational Program «Information Society». Measure 1.3 (Documentation, exploitation and showcasing of Hellenic Culture. Action Line 1. Education, Culture). Actions 1.4 and 2.5. Proposal 65. Project funded in part by the European Union: Co-funding at 80% by the ERDF (European Regional Development Fund) and 20% by the Ministry of Finances (through national resources).