Δ. Ο.

Δάλλας, Γιάννης , 1924

Δάλλας, Χρίστος

Δαμαλᾶς, Ν. Μ. , 1842 - 1892

Δαμασκηνός, ὁ ἀρχιεπίσκοπος , 1936

Δαμασκηνός, ὁ Στουδίτης

Δαμουλιάνος, Π.

Δάμπασης, Ι. Ν.

Δάνος, Γ. Σ.

Δάρβαρης, Δημήτριος Ν. , 1757 - 1823

Δάρβαρης, Νικόλαος

Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β.

Δάφνης, Στέφανος

Δεδόπουλος, Κ. Ι.

Δεδούσης, Βασίλειος

Δεληκωστόπουλος, Ἀθανάσιος , 1929

Δελιαλῆς, Νικόλαος

Δελμοῦζος, Ἀλέξανδρος , 1880 - 1956

Δένδιας, Μιχαὴλ Α.

Δέρας, Πέτρος Ε.

Δέρβος, Γεώργιος Ἰ.

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι. , 1913

Δετζώρτζης, Νάσος , 1911 - 2003

Δετοράκης, Θεοχάρης Ε. , 1936

Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ.

Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Γ.

Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ. , 1904 - 1992

Δημαράτος, Ἰωάννης Φ.

Δῆμας, Πέτρος Α.

Δημήτριος, Θωμᾶς

Δημητρόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι.

Δήμιτσας, Μαργαρίτης , 1829 - 1903

Δημόπουλος, Τάκης

Δῆμος, Ραφαήλ , 1892 - 1968

Δημοσθένης

Διαμάντης, Κωνσταντῖνος Ἀθαν.

Διαμαντόπουλος, Ι. Ε.

Δικταῖος, Ἄρης

Διομήδης, Ἀλέξανδρος Ν.

Δοντᾶς, Νίκος

Δόξας, Τάκης

Δοξιάδης, Κ. Α.

Δόσκος, Α.

Δούκας, Κωνσταντῖνος Μ.

Δούκας, Νεόφυτος , 1760 - 1845

Δουλγεράκης, Ἐμμανουήλ

Δουρμούσης, Εὐδόκιμος Ν.

Δραγούμης, Ἴων , 1878 - 1920

Δραγούμης, Στέφανος Ν. , 1842 - 1923

Δρακούλης, Πλάτων , 1858 - 1942

Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν. , 1900 - 1985

Δροσίνης, Γεώργιος

Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Author Index
       Text Index
       Authors
       Texts
Operational Program «Information Society». Measure 1.3 (Documentation, exploitation and showcasing of Hellenic Culture. Action Line 1. Education, Culture). Actions 1.4 and 2.5. Proposal 65. Project funded in part by the European Union: Co-funding at 80% by the ERDF (European Regional Development Fund) and 20% by the Ministry of Finances (through national resources).