Γ. Θ. Ζ.

Γ. Κ.

Γ. Ξ. Σ.

Γ. Π.

Γ. Σ.

Γ. Τ.

Γαβριήλ, Ἀντώνης

Γαζῆς, Θεόδωρος , 1400 - 1475

Γαϊτάνου-Γιαννιοῦ, Ἀθηνᾶ

Γαλάνης, Δημήτρης , 1879 - 1966

Γαλάνης, Ἐμμανουήλ

Γαλανόπουλος, Μελέτιος Εὐαγ.

Γαληνός , ca. 13 - 200 μ.

Γαλίτης, Γεώργιος Α.

Γαρδίκας, Γεώργιος Κ.

Γαρδίκας, Κωνσταντῖνος Γ. , 1896 - 1984

Γεδεών, Μανουὴλ Ἰω. , 1851 - 1943

Γεδεὼν-Καρανικόλα, Σοφία , 1904

Γεμιστὸς-Πλήθων, Γεώργιος , 1360 - 1452

Γεννάδιος, Ἰωάννης , 1844 - 1932

Γεννιώτης, Κ.

Γερμανός, μητροπολίτης Σάρδεων

Γέρου, Θεόφραστος

Γεωργακᾶς, Δημ. Ι.

Γεωργιάδης, Γουίλλιαμ

Γεωργιάδης, Κ.

Γεωργιάδης, Νικόλαος , 1925

Γεωργιάδης-Ἀρνάκης, Γ.

Γεωργίτσης, Νέστωρ , 1856 - 1930

Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ. , 1894 - 1968

Γεωργοῦντζος, Παναγιώτης Κ.

Γιαννιός, Νίκος , 1885 - 1958

Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι.

Γιατρᾶς, Διονύσιος

Γιερός, Χαράλαμπος

Γιοφύλλης, Φώτης

Γκάτσος, Νίκος

Γκίκας, Παῦλος

Γκίνης, Δημήτριος Σ.

Γκιόλμας, Μ.

Γκόλφης, Ρήγας , 1866 - 1957

Γλέζος, Πέτρος , 1902

Γληνός, Δημήτρης Α. , 1882 - 1943

Γλυνζώνιος, Ἐμμανουήλ

Γοβδελᾶς, Μιχαὴλ Παναγιωτάδης

Γονατᾶς, Στυλιανός

Γονζάγας, Φ.

Γόνης, Δημήτριος Β. - 1975

Γοργίας

Γορδάτος, Κωνσταντῖνος

Γόρδιος, Ἀναστάσιος , 1654 - 1729

Γούδας, Ἀναστάσιος Ν. , 1816 - 1882

Γουδῆς, Δημήτριος Ν.

Γράνδ, Γουίδων

Γρατσιάτος, Γεώργιος Κ. , 1868 - 1934

Γρατσιάτος, Ἰ.

Γρηγοριάδης, Περικλῆς , 1848 - 1882

Γρηγορόβιος, Φερδινάνδος

Γριτσόπουλος, Τάσος Ἀθ.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Author Index
       Text Index
       Authors
       Texts
Operational Program «Information Society». Measure 1.3 (Documentation, exploitation and showcasing of Hellenic Culture. Action Line 1. Education, Culture). Actions 1.4 and 2.5. Proposal 65. Project funded in part by the European Union: Co-funding at 80% by the ERDF (European Regional Development Fund) and 20% by the Ministry of Finances (through national resources).