Α.

Α.Θ.

Ἀγαλλιανός, Θεόδωρος

Ἀγάπιος, ὁ ἱερομόναχος

Ἀγγελομάτης, Χρῆστος

Ἁγιοσοφίτης, Παναγιώτης , 1849 - 1928

Ἀγουρίδης, Σάββας , 1919

Ἄγρας, Τέλλος , 1899 - 1944

Ἀδαμαντίου, Ἀδαμάντιος , 1875 - 1937

Ἀδαμιαδοῦ, Καλλιρρόη

Ἀερικός, Γρηγόριος

Ἀθανασιάδης, Τάσος , 1913 - 2006

Ἀθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος , 1893 - 1987

Ἀθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλῆς , 1895 - 1961

Ἀθανασίου, Ἐλευθέριος Σωτ.

Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν , 1869 - 1944

Αἰμιλιανίδης, Ἀχιλλέας Κ. , 1903 - 1978

Ἀλεξανδρίδης, Δημήτριος

Ἀλεξάνδρου, Δ.

Ἀλέπης, Κούλης , 1903

Ἀλισανδράτος, Γεώργιος Γ. , 1915 - 2004

Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι. , 1874 - 1960

Ἀναγνωστόπουλος, Γ. Α.

Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π. , 1884 - 1936

Ἀνανιάδης, Κ. Ι.

Ἀναστασίου, Ν.

Ἀνδρεάδης, Ἀνδρέας Μιχ.

Ἀνδριωτάκης, Ν. Χ.

Ἀνδριώτης, Ἀντώνης Ν.

Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π.

Ἀνδρουλιδάκης, Γ.

Ἀνδροῦτσος, Χρῆστος , 1869 - 1935

Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος , 1660 - 1748

Ἀντωνάκος, Ἀντώνιος

Ἀντωνιάδης, Α. Ι.

Ἀντωνιάδης, Βασίλειος , 1852

Ἀντωνιάδου, Σοφία

Ἀντωνόπουλος, Νικόλαος

Ἀνώνυμος

Ἀνώνυμος ὁ Ἕλλην

Ἀξελός, Κώστας , 1924

Ἀποστολάκης, Γιάννης , 1886 - 1947

Ἀποστόλης, Μιχαήλ , 1422 - 1478

Ἀποστολίδης, Ἡρακλῆς Ν. , 1893 - 1970

Ἀποστολίδης, Κρατίνος

Ἀποστολίδης, Πέτρος

Ἀποστολόπουλος, Θ.

Ἀποστολόπουλος, Ντίμης , 1909 - 1962

Ἀποστολοπούλου, Γεωργία

Ἀραβαντινός, Παναγιώτης , 1809 - 1870

Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ.

Ἀργυριάδης, Ἰωάννης

Ἀργυρόπουλος, Ἰσαάκιος

Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ. , ca. 14 - 1487

Ἀργυροπούλου, Μαρία Π.

Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ.

Ἀριστοτέλης , 386 π. - 322 π.

Ἀρχοντίδης, Βασίλειος

Ἀστεριάδης, Γιάννης

Αὐγερινός, Α.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Author Index
       Text Index
       Authors
       Texts
Operational Program «Information Society». Measure 1.3 (Documentation, exploitation and showcasing of Hellenic Culture. Action Line 1. Education, Culture). Actions 1.4 and 2.5. Proposal 65. Project funded in part by the European Union: Co-funding at 80% by the ERDF (European Regional Development Fund) and 20% by the Ministry of Finances (through national resources).