Σαββαντίδης, Γεώργιος Π.

Σαβράμης, Εὐάγγελος Ι.

Σαγκούνης, Φίλιππος

Σάκαρης, Κώστας

Σακελλαριάδης, Θανάσης Γ.

Σακελλαρίου, Κ.

Σακελλίων, Ιωάννης Α.

Σακελλόπουλος, Γεώργιος

Σαλαμάγκας, Δημήτριος Στ.

Σαμαρᾶς, Νίκος

Σαπφώ , 630 π. - 580 π.

Σαρακατσιάνος, Χρῆστος

Σαραλῆς, Γιάννης

Σαράντης, Θεόδωρος Κ. Π.

Σαράντος, Πάν

Σαράφης, Γιάννης

Σαρδελῆς, Κώστας , 1932

Σαρρῆς, Ι. Σ.

Σάρρος, Δημήτριος , 1869 - 1938

Σαχίνης, Ἀπόστολος , 1919 - 1997

Σβορῶνος, Νίκος Γ. , 1911 - 1990

Σεγκούνης, Φίλιππος

Σερμπάν, Κορνέλιος

Σιάνου, Ἑλένη

Σιατόπουλος, Δημήτρης , 1917 - 2001

Σιδερᾶς, Ἀλέξανδρος

Σιδερίδης, Ξενοφῶν Α. , 1851 - 1929

Σικελιανός, Ἄγγελος , 1884 - 1951

Σιμόνωφ, Κ.

Σίνας, Γεώργιος Α.

Σιόντης, Κωνσταντῖνος Χρ.

Σιορόκας, Γεώργιος

Σιούλης, Τριαντάφυλλος Ἀπ.

Σιταρᾶς, Βασίλης

Σίτος, Σπυρίδων Κ.

Σιωμόπουλος, Στυλιανὸς Κ.

Σιωμόπουλος, Τάκης

Σκαβάρα, Μαρία Π.

Σκανδάλης, Χρῆστος , 1939

Σκαφιδᾶς, Βασίλειος Κυρ.

Σκενδέρης, Κωνσταντῖνος Χ.

Σκιαδᾶς, Στέργιος

Σκίπης, Σωτήρης , 1881 - 1952

Σκιώτης, Διονύσιος

Σκουβαρᾶς, Εὐάγγελος

Σκουλίδας, Ἠλίας

Σκούρτης, Ἰωάννης Α.

Σκύβαλος, Χριστόφορος

Σκυλίτση, Εὐθυμία

Σκυλίτσης, Δημ.

Σμύρης, Γιῶργος

Σολομωνίδης, Χρῆστος Σ.

Σολωμός, Διονύσιος , 1798 - 1857

Σουγδουρῆς, Γεώργιος , 1645/7 - 1725

Σούλης, Γεώργιος Χρ. , 1927 - 1966

Σούλης, Χρίστος Ἰω. , 1892 - 1951

Σουλογιάννης, Εὐθύμιος Θ.

Σούρλας, Εὐριπίδης , 1890

Σοφιανός, Δημήτριος Ζ.

Σοφοκλῆς , 496 π. Χ. - 406 π. Χ.

Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. , 1890 - 1964

Σπάνιας, Νίκος , 1924 - 1990

Σπανίδης, Παναγιώτης Ε.

Σπανός, Κώστας Β.

Σπεράντζας, Στέλιος

Σπεράντσας, Στέλιος , 1888 - 1962

Σπυριδάκης, Γεώργιος, Κ. , 1906

Σπυριδάκης, Σωτήρης

Σπυρίδων, μητροπολίτης Ἰωαννίνων

Σπυρόπουλος, Ἀπόστολος Γ.

Σπύρου, Ματθαῖος Γ.

Σταγειρίτης, Ἀθανάσιος

Σταθόπουλος, Ἄριστος

Στάλιος, Ζήσης

Σταματέλος, Παναγιώτης Γ.

Σταμάτης, Κώστας Μιχ.

Στάμος, Κώστας

Στάμου, Ε.

Σταυρίδου-Ζαφράκα, Ἀλκμήνη

Σταυρόπουλος, Ἀριστοτέλης Κ.

Σταύρου, Τατιάνα , 1899 - 1990

Στεργιόπουλος, Κωνσταντῖνος Δ.

Στεφάνου, Ἀναστάσιος

Στεφάνου, Τάκης

Στούπης, Ἱωάννης

Στούπης, Σπύρος

Συνοδινός, Πολύκαρπος

Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ.

Σωτηρίου, Γ. Α.

Σωτηρίου, Γεώργιος , 1881 - 1965

Σωτῆρχος, Π.

Σωτῆρχος, Τάκης

 
 
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
   
       Author Index
       Text Index
       Authors
       Texts
Operational Program «Information Society». Measure 1.3 (Documentation, exploitation and showcasing of Hellenic Culture. Action Line 1. Education, Culture). Actions 1.4 and 2.5. Proposal 65. Project funded in part by the European Union: Co-funding at 80% by the ERDF (European Regional Development Fund) and 20% by the Ministry of Finances (through national resources).