Ἀβδάλη, Ἀθανασία Κ.

Ἀβέρωφ-Τοσίτσας, Εὐάγγελος , 1910 - 1989

Ἀγγέλη, Ἀνθή

Ἀγγελομάτης, Χρῆστος

Ἀγνάντης, Κώστας

Ἄγρας, Τέλλος , 1899 - 1944

Ἀγραφιώτης, Δημήτρης Κ.

Ἀδαμαντίου, Ἀδαμάντιος , 1875 - 1937

Ἀδαμόπουλος, Γ. Π.

Ἀθανασάκος, Στρατῆς Ν.

Ἀθανασέλης, Σωτήρης

Ἀθανασιάδης, Νίκος

Ἀθανασιάδου, Ἕλενα

Ἀθανασόπουλος, Δημ. Σ.

Ἀθανασούλης, Κρίτων

Ἄθας, Θεοδόσης

Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν , 1869 - 1944

Ἀλαβέρας, Τηλέμαχος

Ἀλασάκης, Τίνος

Ἀλεξανδροπούλου, Ὄλγα

Ἀλεξανδροπούλου, Σπυριδούλα Κ.

Ἀλεξίου, Ἰωάννης Γ.

Ἀλμπανέζος, Κυριάκος

Ἄλμπου, Φλορέντσα

Ἄλτης, Γεώργιος

Ἀλτιπαρμάκης, Ἀργύριος Ι.

Ἀμανατίδης, Κυριάκος

Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι. , 1874 - 1960

Ἀναγνωστόπουλος, Γ. Α.

Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π. , 1884 - 1936

Ἀναστασίου, Ἰωάννης

Ἀναστασίου, Ἰωάννης Ε.

Ἀναστασόπουλος, Νικόλαος Α.

Ἀνδρεάδης, Ὀδυσσέας

Ἀνδρουτσόπουλος, Ἀδαμάντιος Α. , 1919

Ἀνεμοδουρᾶς, Μιχάλης

Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος , 1660 - 1748

Ἀντωνιάδης, Εὐάγγελος , 1881

Ἀντωνίου, Ἀθανάσιος Ι.

Ἀντωνίου, Νικόλαος

Ἀντωνόπουλος, Παναγιώτης Γ.

Ἀνυφαντῆς, Κίτσιος Γ.

Ἀνωγιάτης-Πελέ, Δημήτριος

Ἀνώνυμος

Ἀποστολίδης, Ἡρακλῆς Ν. , 1893 - 1970

Ἀποστολοπούλου, Γεωργία

Ἀραβαντινός, Παναγιώτης , 1809 - 1870

Ἀράπογλου, Μιχάλης

Ἀρβανίτης, Νίκος Θ.

Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ.

Ἀργυρόπουλος, Γιάγκος

Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ. , ca. 14 - 1487

Ἀργυρός, Παναγιώτης Φ.

Ἀριστοφάνης , 445 - περ. 3

Ἀρκαδίου, Μαρία

Ἄρς, Γ. Λ.

Ἀρχίλοχος

Ἀσδραχᾶς, Σπύρος Ι.

Αὐγερινός, Κούλης

 
 
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
   
       Author Index
       Text Index
       Authors
       Texts
Operational Program «Information Society». Measure 1.3 (Documentation, exploitation and showcasing of Hellenic Culture. Action Line 1. Education, Culture). Actions 1.4 and 2.5. Proposal 65. Project funded in part by the European Union: Co-funding at 80% by the ERDF (European Regional Development Fund) and 20% by the Ministry of Finances (through national resources).