ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
921
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ.
Συγγραφέας: Κύρκος, Βασίλειος Α.
Συγγραφέας: Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ.
Συγγραφέας: Μαραζόπουλος, Χρῆστος Π.
Συγγραφέας: Γκότοβος, Ἀθανάσιος Ν.
Συγγραφέας: Σπυριδάκης, Σωτήρης
Συγγραφέας: Γιαννακοῦ, Μαρία
Συγγραφέας: Παπαευσταθίου-Τσάγκα, Μαρία
Συγγραφέας: Μπενάτσης, Ἀπόστολος
Συγγραφέας: Ρογκότης, Χρίστος Δ.
Βιβλιογραφία: Ζαβίρας, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος
Βιβλιογραφία: Δούκας, Νεόφυτος
Βιβλιογραφία: Φωτιάδης, Λάμπρος
Βιβλιογραφία: Βρανούσης, Λέανδρος
Βιβλιογραφία: Νόλλας, Δημήτριος
Βιβλιογραφία: Βωζάνης, Βράνος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
21ος αἰώνας