ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
8876
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ.
Συγγραφέας: Blakeley, Donald
Συγγραφέας: Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ.
Συγγραφέας: Frede, Michael
Συγγραφέας: Fortunoff, David
Συγγραφέας: Hahm, David E.
Συγγραφέας: Kusayama, Kyoko
Συγγραφέας: Lautner, Peter
Συγγραφέας: Ledbetter, Grace
Συγγραφέας: Luz, Menahem
Συγγραφέας: Michelsen, J. M.
Συγγραφέας: Μήτσης, Φίλιππος
Συγγραφέας: Παπαθανασίου, Μάρω Κ.
Συγγραφέας: Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ.
Συγγραφέας: Placido, Domingo
Συγγραφέας: Preus, Peter
Συγγραφέας: Reedy, Jeremiah
Συγγραφέας: Rocca, Julius
Συγγραφέας: Shields, Christopher
Συγγραφέας: Stephens, William
Συγγραφέας: Ward, Julie K.
Ἐπιμελητής: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Τίτλος:
Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Athens
Ἔτος Ἔκδοσης:
1994
Ἀριθμὸς Σελίδων:
247 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ )
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
22-30/08/1992
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Rhodes - Lindos
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22066
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999