ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
7284
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Κριμπᾶς, Κώστας Β.
Ἐπιμελητής: Ἀναπολιτάνος, Διονύσιος Ἀ.
Ἐπιμελητής: Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος
Ἐπιμελητής: Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης
Ἐπιμελητής: Νικολαΐδης, Εὐθύμιος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999