ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
4836
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Woodbridge, Frederick J. E.
Ἐπιμελητής: Bush, Wendell T.
Τίτλος:
The Journal of Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Περιοδικὸ
Τόπος Ἔκδοσης:
New York
Ἐκδόσεις:
Columbia University Press
Ἔτος Ἔκδοσης:
1921-
ISSN:
0022-362x
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Σημειώσεις:
Τὸ περιοδικὸ ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ περιοδικοῦ The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, τὸ ὁποῖο ἐκδιδόταν τὴν περίοδο 1904-1920 καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ 17 τόμους.
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999
21ος αἰώνας