ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
4779
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Gadamer, Hans-Georg
Βιβλιογραφία: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Τίτλος:
Akte der International Hegel-Jubiläumskongresses
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Bonn
Ἐκδόσεις:
Bouveir Verlag Herbert Grundmann
Ἔτος Ἔκδοσης:
1983
Ἔκδοση:
2η ἔκδ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Stuttgarter Hegel-Tage 1970: Hegel 1770-1970 - Gesellschaft, Wissenschaft, Philosophie
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Stuttgart
Τόμος:
2η ἔκδ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Hegel, G.W. - Ἑγελιανισμὸς [: Hegel, G.W. - Hegelianism]
Ἑγελιανισμὸς [: Hegelianism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999