ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
417
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ.
Ἐπιμελητής: Anton, John P.
Τίτλος:
Διοτίμα - Diotima
Ὑπότιτλος Τόμου:
Ἐπιθεώρησις Φιλοσοφικῆς Ἐρεύνης
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Περιοδικὸ
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθῆναι
Ἐκδόσεις:
Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Φιλοσοφικῶν Μελετῶν
Ἔτος Ἔκδοσης:
1973-
ISSN:
1010-7363
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Σημειώσεις:
Τὸ περιοδικὸ εἶναι δίγλωσσο (Διοτίμα - Diotima).
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
21ος αἰώνας