ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
39120
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Anton, John P.
Συγγραφέας: Arditto, Linda
Συγγραφέας: Atanassova, Antonia
Συγγραφέας: Ayotte, Kevin
Συγγραφέας: Christiansen, Adrienne E.
Συγγραφέας: Hartelious, Johanna
Συγγραφέας: Haskins, Ekaterina
Συγγραφέας: Heinemann, Gottfried
Συγγραφέας: Langsdorf, Lenore
Συγγραφέας: Leff, Michael
Συγγραφέας: Λεύκα, Αἰκατερίνη
Συγγραφέας: Μητροπούλου, Ἑλένη
Συγγραφέας: Müller, Vincent
Συγγραφέας: Peters, John Durham
Συγγραφέας: Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β.
Συγγραφέας: Purtill, Richard
Συγγραφέας: Renaud, François
Συγγραφέας: Robinson, Thomas M.
Συγγραφέας: Sears, Jason
Συγγραφέας: Sutton, Jane S.
Συγγραφέας: Waugh, Joanne
Συγγραφέας: Wilkinson, Lisa
Συγγραφέας: Zavota, Gina
Συγγραφέας: Zulick, Margaret D.
Ἐπιμελητής: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Τίτλος:
Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα
Ἐκδόσεις:
Ἰωνία
Ἔτος Ἔκδοσης:
2002
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σ. 215
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol II)
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
18-25/08/2001
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου
ISBN:
960-7670-38-8
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22082
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Σημειώσεις:
Dedicated to Socrates on the occasion of the 2400th anniversary of his death.
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
21ος αἰώνας