ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
39117
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Afonasin, Eugene V.
Συγγραφέας: Beattie, Alastair
Συγγραφέας: Bennett, Beth S.
Συγγραφέας: Gonzalez, Francisco J.
Συγγραφέας: Hartnett, Richard
Συγγραφέας: Hitchcock, David
Συγγραφέας: Hoffman, David C.
Συγγραφέας: Καλιμτζῆς, Κώστας
Συγγραφέας: Mifsud, Mari - Lee
Συγγραφέας: Nevvajai, Igor
Συγγραφέας: Pietarinen, Juhani
Συγγραφέας: Poulakos, John
Συγγραφέας: Reedy, Jeremiah
Συγγραφέας: Sullivan, Patricia
Συγγραφέας: Tarrant, Harold
Συγγραφέας: Theodorou, Stephanie
Συγγραφέας: Yamakawa, Hideya
Ἐπιμελητής: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Τίτλος:
Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα
Ἐκδόσεις:
Ἰωνία
Ἔτος Ἔκδοσης:
2002
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σ. 215
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I)
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
18-25/08/2001
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου
ISBN:
960-7670-38-8
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22081
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Σημειώσεις:
Dedicated to Socrates on the occasion of the 2400th anniversary of his death.
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
21ος αἰώνας