ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
38764
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Adams, Madonna R.
Συγγραφέας: Boger, George
Συγγραφέας: Bouratinos, E.
Συγγραφέας: Fendt, Gene
Συγγραφέας: Goutorov, Vladimir A.
Συγγραφέας: Καλιμτζῆς, Κώστας
Συγγραφέας: Kutash, Emilie F.
Συγγραφέας: Menahem, Luz
Συγγραφέας: Parry, Richard D.
Συγγραφέας: Φιλιππούσης, Γιάννης
Συγγραφέας: Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Συγγραφέας: Sampath, Rai
Συγγραφέας: Scolnicov, Samuel
Συγγραφέας: Byun-Seok, Son
Συγγραφέας: Tarrant, Harold
Συγγραφέας: Tejera, Victorino
Συγγραφέας: Wubnig, J.
Ἐπιμελητής: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Τίτλος:
Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Athens
Ἔτος Ἔκδοσης:
1997
Ἀριθμὸς Σελίδων:
246 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. ΙI)
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
04-14/07/1996
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ἀθήνα - Σάμος
ISBN:
960-7670-15-9
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22064
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Σημειώσεις:
Τὸ θέμα τοῦ Η' Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ἦταν “Ἡ Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος καὶ ἡ σύγχρονη δημοκρατικὴ θεωρία”.
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999