ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
38616
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ayotte, Kevin
Συγγραφέας: Beattie, Alastair
Συγγραφέας: Glucker, John
Συγγραφέας: Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ.
Συγγραφέας: Junker, Kirk W.
Συγγραφέας: Καλιμτζῆς, Κώστας
Συγγραφέας: Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν.
Συγγραφέας: Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία
Συγγραφέας: Μητροπούλου, Ἑλένη
Συγγραφέας: Pavlović, Dragan
Συγγραφέας: Φιλιππούσης, Γιάννης
Συγγραφέας: Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β.
Συγγραφέας: Salam, Rashidah A.
Συγγραφέας: Shah, Hemant
Συγγραφέας: Svetlov, R. V.
Συγγραφέας: Θανασᾶς, Παναγιώτης
Συγγραφέας: Τερέζης, Χρῆστος
Συγγραφέας: Τσουραμάνη, Εὐαγγελία
Συγγραφέας: Τσάλλα, Ἑλένη
Συγγραφέας: Τσόλης, Θεόδωρος Λ.
Συγγραφέας: Βερτουδάκης, Βασίλειος
Συγγραφέας: Yamakawa, Hideya
Ἐπιμελητής: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Τίτλος:
Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Athens
Ἐκδόσεις:
Ἰωνία
Ἔτος Ἔκδοσης:
2000
Ἀριθμὸς Σελίδων:
263 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II))
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
20-26/08/1999
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Λέσβος
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22071
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999