ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
38603
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Anton, John P.
Συγγραφέας: Blakeley, Donald
Συγγραφέας: Bowe, Geoff.
Συγγραφέας: Crabbé, Philippe
Συγγραφέας: Fox, Warwick
Συγγραφέας: Gericke, John
Συγγραφέας: Gunderson, Martin
Συγγραφέας: Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη
Συγγραφέας: Kuwako, Toshio
Συγγραφέας: Lee, Keekok
Συγγραφέας: Loizou, Andros
Συγγραφέας: Pietarinen, Juhani
Συγγραφέας: Reedy, Jeremiah
Συγγραφέας: Robinson, Thomas M.
Συγγραφέας: Shearman, Richard
Συγγραφέας: Τσέντος, Ἰωάννης Κ.
Συγγραφέας: Τσόλης, Θεόδωρος Λ.
Συγγραφέας: Voss, Deborah
Συγγραφέας: Westra, Laura
Συγγραφέας: Wilkinson, Lisa
Συγγραφέας: Zistakis, Aleksandar
Ἐπιμελητής: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Τίτλος:
Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Ἐκδόσεις:
Ἰωνία
Ἔτος Ἔκδοσης:
1999
Ἀριθμὸς Σελίδων:
255 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I)
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
23-28/08/1998
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Σάμος - Φοῦρνοι
ISBN:
960-7670-28-0
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22079
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999