ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
38579
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ausland, Hayden W.
Συγγραφέας: Burgess, Scott
Συγγραφέας: Casertano, Giovanni
Συγγραφέας: Craik, Elizabeth M.
Συγγραφέας: Φαναρᾶς, Βασίλειος
Συγγραφέας: Gericke, John
Συγγραφέας: Gottlieb, Paula
Συγγραφέας: Junker, Kirk W.
Συγγραφέας: Καλιμτζῆς, Κώστας
Συγγραφέας: Leach, Joan
Συγγραφέας: Maritz, Petrus J.
Συγγραφέας: Morales, Dario López
Συγγραφέας: Novo, Elsa Garcia
Συγγραφέας: Ostenfeld, Eric Nis
Συγγραφέας: Poulakos, John
Συγγραφέας: Rocca, Julius
Συγγραφέας: Scolnicov, Samuel
Συγγραφέας: Shah, Hemant
Συγγραφέας: Stella, Massimo
Συγγραφέας: Tarrant, Harold
Συγγραφέας: Lens-Tuero, Jesus
Συγγραφέας: Von Staden, Heinrich
Συγγραφέας: Yamakawa, Hideya
Ἐπιμελητής: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Τίτλος:
Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Athens
Ἔτος Ἔκδοσης:
1998
Ἀριθμὸς Σελίδων:
301 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II)
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
20-30/08/1997
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Κῶς - Κάλυμνος
ISBN:
960-7670-22-1
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22058
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999